Hàm MAXA - Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

Hàm MAXA: Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và logic. Cú pháp: MAXA(value1,[value2],...)

Bài viết thanh toán dưới đây giới thiệu tới giả mạo các bạn hàm MAXA - 1 trong số chia sẻ những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê tối ưu rất tài khoản được ưa dùng trong Excel.

Hàm MAXA - Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập hay nhất các giá trị hay nhất bao gồm cả giá trị văn bản nơi nào và logic.

Cú pháp: MAXA(value1,[value2],...)

Trong đó:

- value1,[value2],...: an toàn các giá trị muốn tìm giá trị lớn nhất công cụ , trong đó value1 là tham số bắt buộc danh sách , đăng ký vay các giá trị khác là tùy chọn tự động và chứa tối đa 255 tham số value.

Chú ý:

- Giá trị phải làm sao các đối số phải là số đăng ký vay , tên ứng dụng , mảng thanh toán hoặc tham chiếu có chứa số.

- Các giá trị logic hay văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách chia sẻ các đối số -> xóa tài khoản những giá trị này khóa chặn vẫn vô hiệu hóa được tính.

- hỗ trợ Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản tổng hợp hoặc logic -> ở đâu nhanh những giá trị này bị bỏ qua qua mạng , tuy nhiên giá trị 0 khóa chặn vẫn hỗ trợ được tính.

- Giá trị đối số là True -> hàm định nghĩa giá trị đó là 1 dữ liệu , giá trị False là 0.

- qua web Nếu giá trị tối ưu các đối số không phải là số -> hàm trả về giá trị 0.

- Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi chi tiết được -> gây ra lỗi cho hàm.

- nhanh nhất Nếu không muốn hướng dẫn bao gồm cả giá trị logic nơi nào và văn bản trong hàm -> sử dụng hàm MAX.

Ví dụ:

Tính giá trị lớn nhất trong dữ liệu các giá trị number theo mô tả trong bảng dữ liệu như thế nào dưới đây:

Hàm MAXA - Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =MAXA(D6:D10)

Hàm MAXA - Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị lớn nhất là:

Hàm MAXA - Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

Ở đây quảng cáo các giá trị logic khóa chặn vẫn giả mạo được tính.

- Trường hợp giá trị logic là giá trị lớn nhất trong tập ở đâu tốt các giá trị -> trả về giá trị tương ứng link down với giá trị logic ở đâu tốt . Ví dụ ở đây 1 là giá trị lớn nhất tương ứng đăng ký vay với giá trị True -> hàm trả về giá trị 1.

Hàm MAXA - Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

- Hàm trả về giá trị lớn nhất là 0 trong trường hợp 0 là giá trị lớn nhất tương ứng sử dụng với giá trị False.

Hàm MAXA - Hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập các giá trị bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

phải làm sao Trên đây là hướng dẫn link down và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MAXA trong Excel.

Chúc địa chỉ các bạn thành công!

4.9/5 (79 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online