Hàm MID và MIDB để cắt chuỗi trong Excel

Hàm MID() trả về một chuỗi ký tự từ một chuỗi văn bản, với vị trí bắt đầu trích xuất từ chuỗi văn bản và số lượng ký tự trả về của chuỗi ký tự là được chỉ định. Hàm dùng trong các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte đ�

Trong ở đâu uy tín các bài trước có giới thiệu tới nhanh nhất các bạn hàm LEFT() full crack và hàm RIGHT() giúp cắt chuỗi ký tự phía bên trái cập nhật và phía bên phải chuỗi văn bản quảng cáo . Trong bài này mới nhất sẽ giới thiệu đến sử dụng các bạn hàm MID() giảm giá , MIDB() download để cắt chuỗi ký tự từ vị trí mới nhất các bạn muốn bắt đầu cắt chuỗi.

Hàm MID và MIDB để cắt chuỗi trong Excel

Bài viết mô tả cú pháp trên điện thoại và cách sử dụng hàm MID() qua mạng , MIDB() nguyên nhân để cắt chuỗi trong Excel miễn phí .

Mô tả

Hàm MID() trả về một chuỗi ký tự từ một chuỗi văn bản tính năng , vô hiệu hóa với vị trí bắt đầu trích xuất từ chuỗi văn bản miễn phí và số lượng ký tự trả về tối ưu của chuỗi ký tự là phải làm sao được chỉ định giảm giá . Hàm dùng trong ứng dụng các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte đơn (SBCS) dữ liệu và luôn luôn đếm mỗi ký tự là 1 tối ưu .

Hàm MIDB() trả về một chuỗi ký tự từ một chuỗi văn bản ứng dụng với vị trí bắt đầu trích xuất tự động và số lượng byte trả về tối ưu được chỉ định chi tiết . Hàm đếm mỗi ký tự byte kép là 2 khi ngôn ngữ mặc định là một trong ở đâu uy tín các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS giảm giá .

Cú pháp

=MID(text xóa tài khoản , start_num ở đâu nhanh , num_chars)

=MIDB(text kích hoạt , start_num qua app , num_bytes)

Trong đó:

-text: là chuỗi văn bản download các bạn muốn trích xuất chuỗi ký tự con.

-start_num: là vị trí bắt đầu cần trích xuất ký tự trong chuỗi văn bản trên điện thoại , tính từ bên trái sang (ký tự thứ nhất trong chuỗi văn bản là 1 thanh toán , ký tự thứ hai là 2…) đăng ký vay .

-num_chars: số ký tự tự động kiểm tra các bạn muốn trích xuất ra từ chuỗi văn bản.

-num_bytes: số byte trực tuyến công cụ các bạn muốn trích xuất ra từ chuỗi văn bản kinh nghiệm .

Ghi chú

- đăng ký vay Nếu start_num nhỏ hơn 1 ứng dụng thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE! vô hiệu hóa .

- dữ liệu Nếu start_num lớn hơn độ dài chuỗi văn bản sửa lỗi , nạp tiền thì hàm trả về chuỗi rỗng lừa đảo .

- Start_num nhỏ hơn độ dài văn bản full crack , lấy liền nhưng start_num + num_chars (num_bytes) lớn hơn độ dài văn bản nguyên nhân thì hàm trả về chuỗi ký tự từ star_num đến hết chuỗi văn bản.

- Num_chars hỗ trợ , num_bytes phải là số nguyên dương ứng dụng , quản lý nếu là số âm hàm trả về giá trị lỗi.

Ví dụ

Hàm MID và MIDB để cắt chuỗi trong Excel

an toàn Như vậy qua web các bạn qua app đã tìm hiểu xong về hàm cắt chuỗi MID() thanh toán và MIDB() ở đâu tốt , địa chỉ các bạn dịch vụ có thể kết hợp kích hoạt với lừa đảo các hàm khác chia sẻ để đạt hiệu quả cao trong tối ưu quá trình xử lý chuỗi cài đặt . Chúc kỹ thuật các bạn thành công!

4.8/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online