Hàm MINA - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho bao gồm cả văn bản và giá trị logic trong Excel

Hàm MINA: Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho bao gồm cả văn bản và giá trị logic. Cú pháp: MINA(value1, [value2], ...)

Bài viết miễn phí dưới đây giới thiệu tới như thế nào các bạn hàm MINA - 1 trong số ứng dụng những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê khóa chặn rất chi tiết được ưa dùng trong Excel.

Hàm MINA - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho bao gồm cả văn bản và giá trị logic trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong mẹo vặt các số tối ưu đã cho giảm giá bao gồm cả văn bản tốt nhất và giá trị logic.

Cú pháp: MINA(value1 mới nhất , [value2] tài khoản , ...)

Trong đó:

- value1 nhanh nhất , [value2] qua app , ...): lấy liền các giá trị muốn tìm trung vị tải về , trong đó value1 là tham số bắt buộc quảng cáo , giá rẻ các giá trị khác là tùy chọn khóa chặn và chứa tối đa 255 tham số value.

Chú ý:

- Giá trị qua app các đối số phải là số khóa chặn , tên như thế nào , mảng miễn phí hoặc tham chiếu có chứa số.

- Giá trị logic là True kiểm tra được coi là 1 ở đâu uy tín , giá trị False cài đặt được coi là 0.

- tăng tốc Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản trực tuyến hoặc logic -> thanh toán những giá trị này bị bỏ qua trên điện thoại , tuy nhiên giá trị 0 địa chỉ vẫn sử dụng được tính.

- nơi nào Nếu ứng dụng các đối số không chứa số -> hàm trả về giá trị 0.

- Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi ở đâu nhanh được -> gây ra lỗi cho hàm.

- Trường hợp không muốn tính cả phải làm sao các giá trị văn bản lừa đảo và logic -> sử dụng hàm MIN.

Ví dụ:

Tính giá trị nhỏ nhất kiểm tra của qua app các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm MINA - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho bao gồm cả văn bản và giá trị logic trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =MINA(D6:D11)

Hàm MINA - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho bao gồm cả văn bản và giá trị logic trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị nhỏ nhất địa chỉ bao gồm cả giá trị văn bản qua web và logic là:

Hàm MINA - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho bao gồm cả văn bản và giá trị logic trong Excel

- Ở đây giá trị trả về là 0 tương ứng tự động với giá trị tốc độ của False.

- Trường hợp giá trị True là giá trị nhỏ nhất -> hàm trả về giá trị 1

Hàm MINA - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho bao gồm cả văn bản và giá trị logic trong Excel

- Trường hợp giá trị False là giá trị nhỏ nhất -> hàm trả về giá trị 0.

Hàm MINA - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho bao gồm cả văn bản và giá trị logic trong Excel

miễn phí Trên đây là hướng dẫn tất toán và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MINA trong Excel.

Chúc kỹ thuật các bạn thành công!

4.9/5 (70 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online