Hàm MINUTE - Hàm chuyển đổi một số sê ri thành một phút trong Excel

Hàm MINUTE: Hàm trả về giá trị phút của một giá trị thời gian. Phút được trả về dưới dạng số nguyên nằm trong khoảng từ 1 tới 59.

Bài viết tài khoản dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm MINUTE cập nhật , Hàm chuyển đổi một số seri thành một phút trong Excel.

Mô tả: Hàm trả về giá trị phút tự động của một giá trị thời gian kinh nghiệm . Phút qua mạng được trả về dưới dạng số nguyên nằm trong khoảng từ 1 tới 59 tối ưu .

Cú pháp: MINUTE(serial_number).

Trong đó:

serial_number là giá trị thời gian muốn tách nhanh nhất riêng giá trị phút hướng dẫn .

Ví dụ: Tách lấy liền riêng giá trị phút trong giá trị thời gian sau:

Hàm MINUTE - Hàm chuyển đổi một số sê ri thành một phút trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: =MINUTE(C7) tăng tốc .

Hàm MINUTE - Hàm chuyển đổi một số sê ri thành một phút trong Excel

Nhấn Enter -> giá trị phút tốc độ được tách tốt nhất riêng trong giá trị thời gian:

Hàm MINUTE - Hàm chuyển đổi một số sê ri thành một phút trong Excel

Tương tự sao chép công thức cho hỗ trợ các ô còn lại tốt nhất được kết quả:

Hàm MINUTE - Hàm chuyển đổi một số sê ri thành một phút trong Excel

Trường hợp chia sẻ các bạn nhập sai giá trị phút vượt full crack quá 59 hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm MINUTE - Hàm chuyển đổi một số sê ri thành một phút trong Excel

hỗ trợ Trên đây là cách sử dụng cài đặt và một số trường hợp trực tuyến đặc biệt khi sử dụng hàm Minute.

Chúc bản quyền các bạn thành công!

4.8/5 (66 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online