Hàm MODE.MULT - Hàm trả về một mảng dọc các giá trị thường xảy ra nhất trong Excel

Hàm MODE.MULT: Hàm trả về một mảng dọc các giá trị thường xảy ra nhất, hoặc các giá trị lặp lại trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: MODE.MULT((number1,[number2],...)

Bài viết kiểm tra dưới đây giới thiệu tới danh sách các bạn hàm MODE.MULT - 1 trong số kiểm tra những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê chi tiết rất tối ưu được ưa dùng trong Excel.

Hàm MODE.MULT - Hàm trả về một mảng dọc các giá trị thường xảy ra nhất trong Excel

Mô tả: Hàm trả về một mảng dọc hỗ trợ các giá trị thường xảy ra nhất vô hiệu hóa , thanh toán hoặc tính năng các giá trị lặp lại trong một mảng lừa đảo hoặc phạm vi dữ liệu tốc độ . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: MODE.MULT((number1,[number2],...)

Trong đó:

- number1,[number2],...): cài đặt các giá trị muốn tìm trung vị ở đâu uy tín , trong đó number1 là tham số bắt buộc tăng tốc , qua app các giá trị khác là tùy chọn qua web và chứa tối đa 254 tham số number.

Chú ý:

- Giá trị chi tiết các đối số phải là số xóa tài khoản , tên dịch vụ , mảng tối ưu hoặc tham chiếu có chứa số.

- Các đối số là văn bản tốc độ hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi sang kiểu số -> khiến hàm xảy ra lỗi.

- nhanh nhất Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản hỗ trợ hoặc logic -> qua web những giá trị này bị bỏ qua thanh toán , tuy nhiên giá trị 0 tất toán vẫn tải về được tính.

- xóa tài khoản Nếu bộ dữ liệu không chứa dữ liệu lặp lại -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ:

Tìm mảng dọc chứa công cụ các giá trị thường xảy ra nhất trong bảng dữ liệu quảng cáo dưới đây:

Hàm MODE.MULT - Hàm trả về một mảng dọc các giá trị thường xảy ra nhất trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =MODE.MULT(D6:D14)

Hàm MODE.MULT - Hàm trả về một mảng dọc các giá trị thường xảy ra nhất trong Excel

- Nhấn Enter -> mẹo vặt được giá trị là:

Hàm MODE.MULT - Hàm trả về một mảng dọc các giá trị thường xảy ra nhất trong Excel

- Do kết quả trả về là mảng nên hàm phải nhập ở dạng công thức mảng -> Bôi đen vùng dữ liệu chứa mảng cần trả về -> nhấn phím F2:

Hàm MODE.MULT - Hàm trả về một mảng dọc các giá trị thường xảy ra nhất trong Excel

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter -> mảng dọc chứa phải làm sao các giá trị thường xảy ra nhất là:

Hàm MODE.MULT - Hàm trả về một mảng dọc các giá trị thường xảy ra nhất trong Excel

Ở đây do số phần tử hướng dẫn của mảng trả về ít hơn số phần tử mảng do mình chọn nên trả về giá trị #N/A.

- Trường hợp số phần tử mảng trả về phù hợp mới nhất với số phần tử mảng dự kiến -> mảng trả về không chứa giá trị lỗi.

Hàm MODE.MULT - Hàm trả về một mảng dọc các giá trị thường xảy ra nhất trong Excel

đăng ký vay Trên đây là hướng dẫn phải làm sao và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MODE.MULT trong Excel.

Chúc quảng cáo các bạn thành công!

4.9/5 (71 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online