Hàm MONTH - Hàm trả giá trị tháng của một ngày được biểu thị bằng số sê - ri trong Excel

Hàm MONTH: Hàm trả về tháng của một ngày được biểu thị bằng số sê – ri trong Excel. Tháng được biểu thị bằng số nguyên có giá trị từ 1 đến 12 tháng. Cú pháp: MONTH(serial_number)

Bài viết xóa tài khoản dưới đây giới thiệu tới kích hoạt các bạn hàm MONTH – 1 trong số dữ liệu những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng tốt nhất và thời gian full crack rất tổng hợp được ưa dùng trong Excel.

Hàm MONTH - Hàm trả giá trị tháng của một ngày được biểu thị bằng số sê - ri trong Excel

Mô tả: Hàm trả về tháng qua mạng của một ngày ở đâu nhanh được biểu thị bằng số sê – ri trong Excel kinh nghiệm . Tháng kiểm tra được biểu thị bằng số nguyên có giá trị từ 1 đến 12 tháng.

Cú pháp: MONTH(serial_number)

Trong đó serial_number là ngày phải làm sao được biểu thị bằng số sê – ri muốn tính giá trị tháng.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê – ri tối ưu để thuận lợi cho tài khoản quá trình tính toán.

- Giá trị trả về ở đâu nhanh của hàm YEAR giảm giá , MONTH lấy liền , DAY là giá trị Gregorian bất kể định dạng hiển thị quản lý đã cung cấp.

Ví dụ:

Tính giá trị tháng trong full crack những ngày qua app với định dạng khác nhau:

Hàm MONTH - Hàm trả giá trị tháng của một ngày được biểu thị bằng số sê - ri trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =MONTH(F7).

Hàm MONTH - Hàm trả giá trị tháng của một ngày được biểu thị bằng số sê - ri trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị tháng trả về là:

Hàm MONTH - Hàm trả giá trị tháng của một ngày được biểu thị bằng số sê - ri trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho tự động các giá trị còn lại kỹ thuật được kết quả:

Hàm MONTH - Hàm trả giá trị tháng của một ngày được biểu thị bằng số sê - ri trong Excel

hỗ trợ Trên đây là hướng dẫn download và một số ví dụ cụ thể khi làm việc ở đâu nhanh với hàm MONTH trong Excel.

Chúc ở đâu tốt các bạn thành công!

4.8/5 (54 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online