Hàm NEGBINOM.DIST - Hàm trả về phân bố nhị thức âm trong Excel

Hàm NEGBINOM.DIST: Hàm trả về phân bố nhị thức âm, xác suất sẽ có Number_f lần thất bại trước lần thành công thứ Number_s, với xác xuất thành công là Probability_s. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: NEGBINOM.DIST(number_f,nu

Bài viết ở đâu uy tín dưới đây giới thiệu tới giả mạo các bạn hàm NEGBINOM.DIST - 1 trong số bản quyền những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê quản lý rất sử dụng được ưa dùng trong Excel.

Hàm NEGBINOM.DIST - Hàm trả về phân bố nhị thức âm trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố nhị thức âm nạp tiền , xác suất mật khẩu sẽ có Number_f lần thất bại trước lần thành công thứ Number_s vô hiệu hóa , tăng tốc với xác xuất thành công là Probability_s thanh toán . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: NEGBINOM.DIST(number_f,number_s,probability_s,cumulative)

Trong đó:

- number_f: Là số lần thất bại qua web , là tham số bắt buộc.

- number_s: Ngưỡng thành công download , là tham số bắt buộc lừa đảo .

- probability_s: Xác suất thành công hướng dẫn , là tham số bắt buộc dữ liệu .

- cumulative: Giá trị logic quyết định dạng thức quảng cáo của hàm tự động , là tham số bắt buộc gồm:

+ cumulative = True -> trả về hàm phân bố lũy tích.

+ cumulative = False -> trả về hàm mật độ xác suất tổng hợp .

Chú ý:

- quảng cáo Nếu number_f hướng dẫn , number_s không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- Bất kì đối số nào kỹ thuật của hàm ngoại trừ cumulative không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- lừa đảo Nếu probability_s < 0 hướng dẫn hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- tài khoản Nếu number_f < 0 miễn phí hoặc number_s < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Phương trình hỗ trợ của phân bố nhị thức âm là:

[nbleft( {x;r,p} ight) = left( {egin{array}{*{20}{c}}
{x + r - 1}
{r - 1}
end{array}} ight)p"{left( {1 - p} ight)^N}]

Trong đó:

x là number_f full crack , r là number_s tối ưu , ở đâu uy tín và p là probability_s.

Ví dụ:

Tìm phân bố nhị thức âm lũy tích kỹ thuật và xác suất hay nhất với ở đâu nhanh các giá trị trong bảng dữ liệu tối ưu dưới đây:

Hàm NEGBINOM.DIST - Hàm trả về phân bố nhị thức âm trong Excel

- Tính phân bố nhị thức âm lũy tích (tương ứng hướng dẫn với giá trị True) phải làm sao . Tại ô cần tính nhập công thức: =NEGBINOM.DIST(D6,D7,D8,D9)

Hàm NEGBINOM.DIST - Hàm trả về phân bố nhị thức âm trong Excel

- Nhấn Enter -> phân bố nhị thức âm lũy tích là:

Hàm NEGBINOM.DIST - Hàm trả về phân bố nhị thức âm trong Excel

- Tính phân bố nhị thức âm xác suất (tương ứng mới nhất với giá trị False) trên điện thoại . Tại ô cần tính nhập công thức: =NEGBINOM.DIST(D6,D7,D8,D10)

Hàm NEGBINOM.DIST - Hàm trả về phân bố nhị thức âm trong Excel

- Nhấn Enter -> phân bố nhị thức âm xác suất là:

Hàm NEGBINOM.DIST - Hàm trả về phân bố nhị thức âm trong Excel

- Có sự sai khác nhỏ về giá trị giữa hàm phân bố nhị thức âm lũy tích như thế nào và phân bố nhị thức âm xác suất.

cập nhật Trên đây là hướng dẫn hỗ trợ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NEGBINOM.DIST trong Excel.

Chúc dữ liệu các bạn thành công!

4.9/5 (47 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext