Hàm NETWORKDAYS.INTL - Hàm trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa 2 ngày, xác định cụ thể ngày cuối tuần trong Excel

Hàm NETWORKDAYS.INTL: Hàm thực hiện trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa 2 ngày bằng cách dùng tham số xác định số ngày cuối tuần và là ngày nào trong tuần. Cú pháp: NETWORKDAYS.INTL(start_date, end_date, [weekend], [holidays])

Bài viết kỹ thuật dưới đây giới thiệu tới tải về các bạn hàm NETWORKDAYS – 1 trong số tăng tốc những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng như thế nào và thời gian bản quyền rất lấy liền được ưa dùng trong Excel.

Hàm NETWORKDAYS.INTL - Hàm trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa 2 ngày, xác định cụ thể ngày cuối tuần trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa 2 ngày bằng cách dùng tham số xác định số ngày cuối tuần qua mạng và là ngày nào trong tuần.

Cú pháp: NETWORKDAYS.INTL(start_date sửa lỗi , end_date địa chỉ , [weekend] phải làm sao , [holidays])

Trong đó:

- start_date: Ngày bắt đầu cập nhật để tính số ngày làm việc full crack , là tham số bắt buộc.

- end_date: Ngày kết thúc sửa lỗi để tính số ngày làm việc xóa tài khoản , là tham số bắt buộc.

- weekend: Cách tính số ngày cuối tuần không kinh nghiệm được tính vào ngày làm việc cài đặt , gồm mới nhất các giá trị:

+ weekend = 1 dữ liệu hoặc bỏ qua -> Ngày cuối tuần là thứ Bẩy tất toán , chủ nhật.

+ weekend = 2 -> Ngày cuối tuần là Chủ nhật lừa đảo , thứ hai.

+ weekend = 3 -> Ngày cuối tuần là thứ Hai trực tuyến , thứ Ba.

+ weekend = 4 -> Ngày cuối tuần là thứ Ba tính năng , thứ Tư.

+ weekend = 5 -> Ngày cuối tuần là thứ Tư miễn phí , thứ Năm.

+ weekend = 6 -> Ngày cuối tuần là thứ Năm tối ưu , thứ Sáu.

+ weekend = 7 -> Ngày cuối tuần là thứ Sáu giá rẻ , thứ Bẩy.

+ weekend = 11 -> Ngày cuối tuần Chủ nhật.

+ weekend = 12 -> Ngày cuối tuần là Thứ Hai.

+ weekend = 13 -> Ngày cuối tuần là Thứ Ba.

+ weekend = 14 -> Ngày cuối tuần là Thứ Tư.

+ weekend = 15 -> Ngày cuối tuần là Thứ Năm.

+ weekend = 16 -> Ngày cuối tuần là Thứ Sáu.

+ weekend = 17 -> Ngày cuối tuần là Thứ Bẩy.

- holidays: Ngày nghỉ cần loại trừ ra khỏi ngày làm việc kinh nghiệm , mới nhất những ngày này thường không nằm trong danh sách cố định hỗ trợ , là tham số tùy chọn.

Chú ý:

- miễn phí Nếu start_date > end_date -> Giá trị trả về là số âm tính năng và độ lớn ứng dụng của giá trị qua web sẽ là số ngày làm việc trọn vẹn.

- mật khẩu Nếu giá trị start_date đăng ký vay hoặc end_date nằm ngoài phạm vi ngày giá rẻ hiện tại -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- cài đặt Nếu giá trị ngày cuối tuần không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính số ngày làm việc trọn vẹn biết số ngày cuối tuần không nạp tiền được tính trong ngày làm việc.

Hàm NETWORKDAYS.INTL - Hàm trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa 2 ngày, xác định cụ thể ngày cuối tuần trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: =NETWORKDAYS.INTL(E7,F7,G7,H7).

Hàm NETWORKDAYS.INTL - Hàm trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa 2 ngày, xác định cụ thể ngày cuối tuần trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm NETWORKDAYS.INTL - Hàm trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa 2 ngày, xác định cụ thể ngày cuối tuần trong Excel

Ở đây tổng số ngày làm việc là 240 ngày trừ ngày thứ bẩy miễn phí và chủ nhật không làm việc ở đâu uy tín và tổng có 40 ngày chủ nhật tăng tốc và 40 ngày thứ 7.

- Tương tự có thêm 1 ngày nghỉ ngoại lệ -> số ngày làm việc là:

Hàm NETWORKDAYS.INTL - Hàm trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa 2 ngày, xác định cụ thể ngày cuối tuần trong Excel

- Sao chép công thức cho tất toán các giá trị còn lại mới nhất được kết quả:

Hàm NETWORKDAYS.INTL - Hàm trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa 2 ngày, xác định cụ thể ngày cuối tuần trong Excel

- Trường hợp start_date > end_date -> giá trị trả về nhỏ hơn 0 -> số ngày làm việc thực tế trong kích hoạt quá khứ.

Hàm NETWORKDAYS.INTL - Hàm trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa 2 ngày, xác định cụ thể ngày cuối tuần trong Excel

Ở đây giá trị là -270 -> số ngày làm việc trong mới nhất quá khứ là 270 ngày.

sửa lỗi Trên đây là hướng dẫn download và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NETWORKWEEKDAYS.INTL trong Excel.

Chúc tất toán các bạn thành công!

4.9/5 (63 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online