Hàm NORMDIST - Hàm trả về phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình xác định trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết Hàm NORMDIST- Hàm trả về phân phối chuẩn trong excel.

Bài viết sửa lỗi dưới đây hướng dẫn chi tiết Hàm NORMDIST- Hàm trả về phân phối chuẩn trong excel.

Mô tả: Hàm trả về phân phối chuẩn trong excel nhanh nhất với độ lệch chuẩn sử dụng và giá trị trung bình xác định tối ưu . Ứng dụng hàm này trong việc kiểm nghiệm giả thuyết.

Cú pháp: NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumulative).

Trong đó:

- x: Giá trị muốn xác định phân bố đăng ký vay , là tham số bt buộc.

- mean: Giá trị trung bình số học mới nhất của phân phối cài đặt , là tham số bắt buộc.

- standard_dev: Độ lệch chuẩn phải làm sao của phân phối phải làm sao , là tham số bắt buộc.

- cumulative: Giá trị logic chia sẻ của hàm kỹ thuật , là tham số bắt buộc khóa chặn . Có download các giá trị sau:

+ Hàm có giá trị TRUE => hàm phân bố tích lũy.

+ Hàm có giá trị FALSE => hàm khối xác suất qua mạng .

Chú ý:

- Phương trình xóa tài khoản của hàm ( mật khẩu với commulative= False) là:

Hàm NORMDIST - Hàm trả về phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình xác định trong Excel

- hay nhất Nếu giá trị trung bình đăng ký vay hoặc độ lệch chuẩn không ở dạng số => hàm trả về lỗi #VALUE! lừa đảo .

- kích hoạt Nếu trung bình = 0 dữ liệu và độ lệch chuẩn =1 nhanh nhất , tích lũy = True => hàm trả về phân bố chuẩn NORMSDIST nơi nào .

- khóa chặn Nếu độ lệch chuẩn nhỏ hơn 0 => Hàm trả về giá trị #NUM! dữ liệu .

- kích hoạt Khi giá trị tích lũy = TRUE => phân bố áp dụng từ âm vô cực tới giá trị x kiểm tra .

Ví dụ:

Tính phân bố cài đặt của giá trị 92 hướng dẫn .

Hàm NORMDIST - Hàm trả về phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình xác định trong Excel

TH1: Tích lũy có giá trị TRUE

Tại ô cần tính nhập công thức: =NORMDIST(D6,D7,D8,TRUE).

Hàm NORMDIST - Hàm trả về phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình xác định trong Excel

Nhấn Enter có kết quả:

Hàm NORMDIST - Hàm trả về phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình xác định trong Excel

TH2: Giá trị tích lũy = FALSE

- Tại ô cần tính nhập công thức: =NORMDIST(D6,D7,D8 chi tiết , FALSE) chia sẻ .

Hàm NORMDIST - Hàm trả về phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình xác định trong Excel

Nhấn Enter xóa tài khoản được kết quả:

Hàm NORMDIST - Hàm trả về phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình xác định trong Excel

TH3: cập nhật Nếu thay độ lệch chuẩn =1 hay nhất và giá trị trung bình =0 full crack , tích lũy = True => NORMDIST(92)= NORMSDIST(92) mật khẩu .

- Giá trị hàm NORMDIST(92):

Hàm NORMDIST - Hàm trả về phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình xác định trong Excel

- Giá trị hàm NORMSDIST(92):

Hàm NORMDIST - Hàm trả về phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình xác định trong Excel

như thế nào Như vậy phải làm sao nếu độ lệch chuẩn =1 giá trị trung bình =0 như thế nào và tích lũy= true => hàm NORMSDIST bằng giá trị hàm NORMDIST sử dụng .

lừa đảo Trên đây giới thiệu chi tiết hàm NORMDIST download và trường hợp nguyên nhân đặc biệt giữa hàm NORMSDIST khóa chặn và hàm NORMDIST vô hiệu hóa . Hy vọng là công cụ hữu ích cho bạn.

Chúc bạn thành công!

4.8/5 (60 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online