Hàm NORMSDIST - Hàm trả về phân bố tích lũy chuẩn hóa trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm NORMSDIST – hàm trả về phân phối tích lũy chuẩn hóa trong excel.

Bài viết trên điện thoại dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm NORMSDIST – hàm trả về phân phối tích lũy chuẩn hóa trong excel địa chỉ .

Mô tả: Hàm trả về phân bố tích lũy chuẩn hóa lừa đảo , phân bố có trung độ bằng 0 nơi nào và độ lệch chuẩn là 1 kỹ thuật . Mục đích sử dụng hàm tốt nhất để thay thế cho kỹ thuật các bảng chứa đường cong chuẩn hóa đăng ký vay .

Cú pháp: NORMSDIST(z) cài đặt .

Trong đó:

- z là giá trị muốn xác định phân bố trên điện thoại , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Cách tính giá trị giảm giá của hàm NORMSDIST:

Hàm NORMSDIST - Hàm trả về phân bố tích lũy chuẩn hóa trong Excel

- Bắt buộc z ở định dạng số quản lý nếu không hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm phân bố nhanh nhất của giá trị 6.6666666.

Hàm NORMSDIST - Hàm trả về phân bố tích lũy chuẩn hóa trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =NORMSDIST(D6).

Hàm NORMSDIST - Hàm trả về phân bố tích lũy chuẩn hóa trong Excel

Sau khi nhấn Enter kết quả là:

Hàm NORMSDIST - Hàm trả về phân bố tích lũy chuẩn hóa trong Excel

ở đâu nhanh Như vậy phân bố cập nhật của 6.6666666 là 1 quản lý .

hỗ trợ Trên đây là hướng dẫn chi tiết về hàm NORMSDIST.

Chúc xóa tài khoản các bạn thành công!

4.8/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext