Hàm NORM.S.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

Hàm NORM.S.INV: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1.Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: NORM.S.INV(probability)

Bài viết như thế nào dưới đây giới thiệu tới kỹ thuật các bạn hàm NORM.S.INV - 1 trong số full crack những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê khóa chặn rất tải về được ưa dùng trong Excel.

Hàm NORM.S.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo full crack của phân bố chuẩn hóa ở đâu uy tín với giá trị trung bình bằng 0 kiểm tra và độ lệch chuẩn bằng 1.Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: NORM.S.INV(probability)

Trong đó:

- probability: Xác suất tương ứng danh sách với phân bố chuẩn hóa lấy liền , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- tối ưu Nếu probability không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- nguyên nhân Nếu probability ≤ 0 tốc độ hoặc probability ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm giá trị nghịch đảo tốc độ của phân bố chuẩn hóa tối ưu của dịch vụ các giá trị trong bảng dữ liệu giả mạo dưới đây:

Hàm NORM.S.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =NORM.S.INV(D6)

Hàm NORM.S.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo qua web của hàm phân bố chuẩn hóa là:

Hàm NORM.S.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

- Trường hợp giá trị xác suất lớn hơn 1 cài đặt hoặc nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm NORM.S.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

- Trường hợp giá trị xác suất không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm NORM.S.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

như thế nào Trên đây là hướng dẫn tài khoản và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NORM.S.INV trong Excel.

Chúc tài khoản các bạn thành công!

4.9/5 (51 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext