Hàm Offset trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Hàm Offset trong Excel – Cách dùng và ví dụ. Hàm OFFSET trong Excel là một hàm trong nhóm hàm tham chiếu và tìm kiếm, bài viết dưới đây sẽ mô tả cú pháp, cách dùng và ví dụ hàm OFFSET trong Excel, mời các bạn cùng tham khảo để hiểu rõ hơn v�

Hàm OFFSET trong Excel là một hàm trong nhóm hàm tham chiếu mới nhất và tìm kiếm tăng tốc , bài viết tất toán dưới đây đăng ký vay sẽ mô tả cú pháp kinh nghiệm , cách dùng ở đâu nhanh và ví dụ hàm OFFSET trong Excel sửa lỗi , mời tải về các bạn cùng tham khảo công cụ để hiểu rõ hơn về hàm OFFSET chi tiết nhé.

Hàm Offset trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Mô tả

Hàm Offset trả về tham chiếu tới một phạm vi cách một ô nơi nào hoặc phạm vi ô một số hàng nguyên nhân và một số cột chia sẻ đã xác định tự động . Có nghĩa là hàm Offset trả về tham chiếu tới một phạm vi tải về , dựa vào vị trí ô quản lý hoặc phạm vi ô bạn chỉ định làm mốc ứng dụng và di chuyển theo số hàng lấy liền và số cột kỹ thuật mà bạn chỉ định.

Tham chiếu kích hoạt mà hàm Offset trả về công cụ có thể là một ô đơn chia sẻ hoặc một phạm vi ô cài đặt mà bạn chỉ rõ số hàng danh sách và số cột cần trả về.

Cú pháp

=OFFSET(reference; rows; cols; [height]; [width])

Trong đó:

  • reference là đối số bắt buộc quảng cáo , là vùng tham chiếu tải về mà bạn muốn đây làm điểm khởi đầu (làm mốc) đăng ký vay sau đó dựa vào an toàn các đối số khác hỗ trợ để di chuyển tới tham chiếu trả về.
  • rows là đối số bắt buộc cập nhật , là số hàng chia sẻ mà bạn muốn di chuyển lên trên quảng cáo hoặc xuống dưới reference nhanh nhất . như thế nào Nếu rows là số dương tất toán thì hàm giá rẻ sẽ di chuyển xuống phía dưới reference sửa lỗi , mới nhất nếu rows là số âm lấy liền thì di chuyển lên trên reference.
  • cols là đối số bắt buộc tài khoản , là số cột sử dụng mà bạn muốn di chuyển sang trái tổng hợp hoặc sang phải reference sau khi hàm download đã di chuyển theo rows hay nhất . nhanh nhất Nếu cols là số dương giảm giá thì hàm tốc độ sẽ di chuyển sang phải số ô bằng số cols mật khẩu , địa chỉ nếu số cols là số âm tốt nhất thì hàm giảm giá sẽ di chuyển sang trái số ô bằng số cols.
  • height là đối số tùy chọn giá rẻ , đây là chiều cao cập nhật được tính bằng số hàng hỗ trợ tất toán các bạn muốn cho tham chiếu trả về ứng dụng .
  • width là đối số tùy chọn kinh nghiệm , đây là chiều rộng tổng hợp được tính bằng số cột mới nhất phải làm sao các bạn muốn cho tham chiếu trả về an toàn .

Lưu ý

  • sử dụng Nếu đối số rows khóa chặn cols làm cho vùng tham chiếu trả về vượt qua ngoài đường biên trang tính full crack thì hàm vô hiệu hóa sẽ trả về giá trị lỗi #REF.
  • giả mạo Nếu bỏ qua đối số height đăng ký vay và width trong hàm OFFSET phải làm sao thì tham chiếu trả về mặc định có cùng chiều cao chia sẻ và độ rộng nạp tiền với vùng tham chiếu.
  • dịch vụ Nếu height hay nhất width >1 nghĩa là hàm phải trả về nhiều hơn 1 ô kỹ thuật thì chia sẻ các bạn phải sử dụng công thức mảng hàm OFFSET giả mạo nếu không ở đâu tốt sẽ nhận lỗi #VALUE!
  • Đối số height bản quyền width phải là số dương.
  • Hàm OFFSET thực chất không di chuyển bất kỳ ô nào lấy liền hoặc thay đổi vùng chọn mật khẩu , nó chỉ trả về một tham chiếu.

Ví dụ

1 tải về . Trả về tham chiếu tăng tốc của 1 ô bắt đầu từ ô D8 cập nhật , di chuyển xuống 3 hàng sang phải 2 cột.

Sử dụng công thức hàm lấy liền như sau: =OFFSET(D8;3;2)

Hàm Offset trong Excel – Cách dùng và ví dụ

2 nhanh nhất . Trả về tham chiếu quảng cáo của 2 ô C10:C11 bắt đầu từ ô D8 bản quyền , di chuyển xuống 2 hàng mật khẩu , sang trái 1 cột.

tối ưu Nếu quản lý các bạn chỉ viết công thức hàm OFFSET là =OFFSET(D8;2;-1;2;1) công cụ thì hàm dịch vụ sẽ trả về lỗi #VALUE! do ví dụ này trả về tham chiếu kỹ thuật của 2 ô nên tất toán các bạn cần áp dụng công thức mảng.

Hàm Offset trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Vì tham chiếu trả về là 2 ô C10:C11 nên dữ liệu các bạn chọn hai ô liền kề bất kỳ trong cột thanh toán , thanh toán sau đó nhập hàm =OFFSET(D8;2;-1;2;1) nhập xong tăng tốc các bạn nhấn tổ hợp Ctrl + Shift + Enter danh sách để chuyển thành công thức mảng cập nhật . Các bạn ở đâu uy tín sẽ ứng dụng được kết quả quảng cáo như sau:

Hàm Offset trong Excel – Cách dùng và ví dụ

4 mẹo vặt . Sử dụng hàm OFFSET kết hợp hàm SUM miễn phí để tính tổng phạm vi tài khoản được trả về.

qua mạng Nếu trả về tham chiếu là nhiều ô miễn phí thì giảm giá các bạn cần thực hiện viết công thức mảng như ví dụ trên giá rẻ , tải về nhưng lừa đảo nếu kết hợp cài đặt với hàm SUM hướng dẫn thì tài khoản các bạn không cần sử dụng công thức mảng nữa trực tuyến . Các bạn nhập hàm =SUM(OFFSET(D8;2;-1;2;1))

Hàm Offset trong Excel – Cách dùng và ví dụ

4 hỗ trợ . Áp dụng một ví dụ cụ thể sử dụng hàm SUM kết hợp OFFSET

mới nhất Khi tính năng các dữ liệu luôn thay đổi qua mạng thì việc áp dụng hàm OFFSET là việc làm miễn phí rất hữu ích thay vì mỗi khi thay đổi lại phải thay đổi lại công thức hàm SUM.

Giả sử sử dụng các bạn có dữ liệu như hình dưới.

Hàm Offset trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Mỗi ngày kỹ thuật các bạn lại có thêm dữ liệu mới qua web , nên miễn phí các bạn phải thêm hàng mới vào bảng dữ liệu.

Hàm Offset trong Excel – Cách dùng và ví dụ

Các bạn lại không muốn mỗi lần thêm dữ liệu lại phải thay đổi công thức hàm SUM tính tổng tốc độ . Các bạn hãy áp dụng thêm hàm OFFSET nhanh nhất để tự động thay đổi khi thêm dữ liệu mới kinh nghiệm . Trong ô tính tổng vô hiệu hóa các bạn sử dụng công thức

=SUM(D7:OFFSET(D14;-1;0))

Hàm SUM kinh nghiệm sẽ tính tổng từ ô đầu tiên trong cột Doanh thu đó là ô D7 đến tham chiếu trả về sử dụng của hàm OFFSET ở đâu tốt . Hàm OFFSET trả về tham chiếu là vị trí trên ô Tổng doanh thu 1 hàng nhanh nhất , chính là vị trí D13 như hình.

Hàm Offset trong Excel – Cách dùng và ví dụ

tốt nhất Như vậy khi mẹo vặt các bạn thêm mới hàng hay xóa hàng trong bảng dữ liệu ứng dụng thì công thức hàm OFFSET ứng dụng sẽ tự cập nhật vị trí tương ứng là phía ngay trên ô Tổng doanh thu tối ưu , qua app và hàm SUM chi tiết sẽ tính tổng linh hoạt hơn.

Hàm Offset trong Excel – Cách dùng và ví dụ

cài đặt Trên đây bài viết tính năng đã giới thiệu đến kỹ thuật các bạn cú pháp trên điện thoại , cách sử dụng công cụ và ví dụ về hàm OFFSET trong Excel đăng ký vay . Hi vọng lừa đảo các bạn xóa tài khoản sẽ hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm OFFSET vô hiệu hóa và cách áp dụng hàm OFFSET vào cập nhật những trường hợp cụ thể tăng tốc . Chúc miễn phí các bạn thành công!

4.8/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online