Hàm POISSON - Hàm trả về phân bố Poisson trong Excel

Trong việc dự đoán số sự kiện xảy ra trong 1 thời gian cụ thể người ta không thể không sử dụng tới hàm POISSON. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm POISSON, Hàm trả về phân bố Poisson.

Trong việc dự đoán số sự kiện xảy ra trong 1 thời gian cụ thể người ta không thể không sử dụng tới hàm POISSON hỗ trợ . Bài viết lấy liền dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm POISSON kích hoạt , Hàm trả về phân bố Poisson.

Mô tả: Hàm trả về phân bố Poisson quản lý , là căn cứ ứng dụng để xác định số sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian xác định ví dụ như mới nhất với mật độ xe ngày cuối tuần tính quảng cáo được số xe qua trạm thu phí trong 1 phút tổng hợp . Từ việc dự đoán trước miễn phí sẽ có nguyên nhân những biện pháp hỗ trợ cụ thể.

Cú pháp: POISSON(x,mean,cumulative).

Trong đó:

- x: Số sự kiện tốt nhất , là tham số bắt buộc.

- mean: Là giá trị cần ước tính (giá trị dưới dạng số) download , là tham số bắt buộc.

- cumulative: Là giá trị logic xác định dạng thức phải làm sao của giá trị trả về tất toán . Có mẹo vặt các giá trị sau:

+ cumulative= TRUE => hàm trả về xác suất Poisson lũy tích full crack mà 0 < số sự kiện <= x

+ cumulative= FALSE: hàm trả về xác suất Poisson lũy tích trên điện thoại mà số sự kiện = x.

Chú ý:

- Hàm Poission khóa chặn được tính bằng công thức:

+ cumulative= TRUE:

Hàm POISSON - Hàm trả về phân bố Poisson trong Excel

+ cumulative= FALSE:

Hàm POISSON - Hàm trả về phân bố Poisson trong Excel

- danh sách Nếu x là số thập phân hàm thực hiện lấy giá trị nguyên phải làm sao của x.

- x mới nhất và giá trị phải là dạng số tải về nếu không hàm trả về lỗi #VALUE.

- miễn phí Nếu x <0 hàm trả về giá trị lỗi #NUM!.

- dịch vụ Nếu mean < 0 => hàm trả về giá trị #NUM!.

Ví dụ:

- Tính Poission khi cumulative = True:

Tại ô cần tính nhập công thức: =POISSON(D13,D14,D15).

Hàm POISSON - Hàm trả về phân bố Poisson trong Excel

Nhấn Enter kết quả là:

Hàm POISSON - Hàm trả về phân bố Poisson trong Excel

- Tính Poission khi cumulative = False:

Tại ô cần tính nhập công thức: =POISSON(D13,D14,D16).

Hàm POISSON - Hàm trả về phân bố Poisson trong Excel

Nhấn Enter kết quả là:

Hàm POISSON - Hàm trả về phân bố Poisson trong Excel

dịch vụ Như vậy giá trị hàm Poission tại giá trị cumulative là khác nhau lấy liền . Hy vọng hàm Poission giúp ích cho tất toán các bạn trong việc dự đoán sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian xác định nhanh nhất .

Chúc kích hoạt các bạn thành công!

4.9/5 (71 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online