Hàm PROB - Hàm trả về xác suất các giá trị trong một phạm vi nằm giữa 2 giới hạn trong Excel

Hàm PROB: Hàm trả về xác suất các giá trị trong một phạm vi nằm giữa 2 giới hạn. Cú pháp: PROB(x_range, prob_range, [lower_limit], [upper_limit])

Bài viết mới nhất dưới đây giới thiệu tới lừa đảo các bạn hàm PROB - 1 trong số sử dụng những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê xóa tài khoản rất trực tuyến được ưa dùng trong Excel.

Hàm PROB - Hàm trả về xác suất các giá trị trong một phạm vi nằm giữa 2 giới hạn trong Excel

Mô tả: Hàm trả về xác suất giảm giá các giá trị trong một phạm vi nằm giữa 2 giới hạn qua app .

Cú pháp: PROB(x_range hay nhất , prob_range quảng cáo , [lower_limit] ở đâu nhanh , [upper_limit])

Trong đó:

- x_range: phạm vi giá trị dạng số sử dụng của x có xác suất gắn hướng dẫn với nó như thế nào , là tham số bắt buộc.

- prob_range: Một tập xác suất gắn qua mạng với lừa đảo các giá trị trong x_range tài khoản , là tham số bắt buộc.

- lower_limit: Cận dưới ứng dụng của giá trị muốn tính xác suất.

- upper_limit: Cận trên tùy chọn vô hiệu hóa của giá trị muốn tính xác suất.

Chú ý:

- qua web Nếu bất kì giá trị nào trong Prob_name không bằng 1 kỹ thuật hoặc có giá trị lớn hơn 1 nhanh nhất hoặc nhỏ hơn tài khoản hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- danh sách Nếu tham số upper_limit bị bỏ qua -> hàm trả về tải về với xác suất lower_limit

- vô hiệu hóa Nếu x_range lừa đảo và prob_range có số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

Ví dụ:

Tính xác suất Prob qua app với số liệu full crack được mô tả trong bảng ứng dụng dưới đây:

Hàm PROB - Hàm trả về xác suất các giá trị trong một phạm vi nằm giữa 2 giới hạn trong Excel

- Tại ô cần tính xác suất nhập công thức: =PROB($B$6:$B$9,$C$6:$C$9,D6) (Ở đây sử dụng địa chỉ nhanh nhất tuyệt đối)

Hàm PROB - Hàm trả về xác suất các giá trị trong một phạm vi nằm giữa 2 giới hạn trong Excel

- Nhấn Enter -> sao chép công thức cho khóa chặn các giá trị còn lại tốc độ được kết quả:

Hàm PROB - Hàm trả về xác suất các giá trị trong một phạm vi nằm giữa 2 giới hạn trong Excel

- Trường hợp 1 trong tăng tốc các giá trị trong prob_range lớn hơn 1 tự động hoặc nhỏ hơn 0 => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm PROB - Hàm trả về xác suất các giá trị trong một phạm vi nằm giữa 2 giới hạn trong Excel

tải về Trên đây là hướng dẫn nơi nào và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm Prob – hàm trả về xác suất công cụ các giá trị trong một phạm vi nằm giữa 2 giới hạn trong Excel.

Chúc tính năng các bạn thành công!

4.9/5 (77 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online