Hàm QUARTILE - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel

Tứ phân vị là giá trị không thể thiếu trong lĩnh vực khảo sát và bán hàng, nó giúp bạn đánh giá được tiêu chí nào đó trong 1 tập hợp. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm QUARTILE, Hàm trả về tứ phân vị của

Tứ phân vị là giá trị không thể thiếu trong lĩnh vực khảo sát quản lý và bán hàng kỹ thuật , nó giúp bạn đánh giá như thế nào được tiêu chí nào đó trong 1 tập hợp tốt nhất . Bài viết qua app dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm QUARTILE nơi nào , Hàm trả về tứ phân vị cập nhật của tập dữ liệu.

Mô tả: Hàm trả về tứ phân vị tối ưu của tập dữ liệu nguyên nhân . Nó download được ứng dụng trong dữ liệu khảo sát giả mạo và bán hàng.

Cú pháp: QUARTILE(array,quart) vô hiệu hóa .

Trong đó:

- array: Tập hợp dữ liệu (theo mảng hay phạm vi ô) muốn tìm giá trị tứ phân vị nạp tiền , là tham số bắt buộc.

- quart: Chỉ rõ giá trị trả về ở mức nào danh sách , là tham số bắt buộc thanh toán . Có tổng hợp các mức sau:

+ quart = 0: Tứ phân vị ở tối thiểu.

+ quart = 1: Tứ phân vị thứ nhất (phân vị thứ 25).

+ quart = 2: Tứ phân vị ở giá trị trung bình (phân vị thứ 50).

+ quart = 3: Tứ phân vị ở giá trị thứ 3 (phân vị thứ 75).

+ quart = 4: Tứ phân vị ở giá trị tối đa.

Chú ý:

- nguyên nhân Nếu tham số array bản quyền để trống => hàm trả về giá trị #NUM!

- quảng cáo Nếu quart là số thập phân => hàm lấy giá trị nguyên giảm giá của quart.

- trực tuyến Nếu quart nằm ngoài tập giá trị { 0 tính năng , 1 danh sách , 2 tài khoản , 3 giả mạo , 4} => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Trường hợp quart =0 => có cùng giá trị ở đâu tốt với hàm MIN dịch vụ , quart =2=> cùng giá trị hàm MEDIAN giả mạo , quart =4 = cùng giá trị hàm MAX.

Ví dụ:

- Tính giá trị phân vị ở đâu nhanh của tập dữ liệu sau:

Hàm QUARTILE - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel

1 tài khoản . Phân vị tối thiểu

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C13).

Hàm QUARTILE - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel

Phân vị tối thiểu có cùng giá trị ở đâu uy tín với hàm MIN:

Hàm QUARTILE - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel

2 phải làm sao . Phân vị thứ 25 (quarty =1)

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C14) đăng ký vay .

Hàm QUARTILE - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel

3 phải làm sao . Phân vị thứ 50

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C15).

Hàm QUARTILE - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel

Phân vị thứ 50 có cùng giá trị nguyên nhân với hàm MEDIAN bản quyền .

Hàm QUARTILE - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel

4 kỹ thuật . Phân vị thứ 75

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C16).

Hàm QUARTILE - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel

5 giả mạo . Phân vị có giá trị tối đa

Nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C17) giảm giá .

Hàm QUARTILE - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel

Giá trị phân vị tối đa đúng bằng giá trị hàm MAX:

Hàm QUARTILE - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu trong Excel

phải làm sao Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hỗ trợ và trường hợp kinh nghiệm đặc biệt như thế nào của hàm Quarty kinh nghiệm .

Chúc giá rẻ các bạn thành công!

4.8/5 (60 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online