Hàm QUARTILE.EXC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Hàm QUARTILE.EXC: Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, với các giá trị phân vị từ 0 tới 1 không bao gồm 0 và 1. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: QUARTILE.EXC(array,quart)

Bài viết qua web dưới đây giới thiệu tới mẹo vặt các bạn hàm QUARTILE.EXC - 1 trong số tất toán những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê ở đâu nhanh rất kiểm tra được ưa dùng trong Excel.

Hàm QUARTILE.EXC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về tứ phân vị lấy liền của tập dữ liệu ở đâu nhanh , giá rẻ với vô hiệu hóa các giá trị phân vị từ 0 tới 1 không lấy liền bao gồm 0 danh sách và 1 ở đâu uy tín . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: QUARTILE.EXC(array,quart)

Trong đó:

- array: Mảng chia sẻ hoặc phạm vi chứa phải làm sao các giá trị muốn tìm tứ phân vị miễn phí , là tham số bắt buộc.

- quart: Vị trí nguyên nhân của tứ phân vị cần trả về xóa tài khoản , là tham số bắt buộc gồm có 3 giá trị là 1 như thế nào , 2 trực tuyến và 3 miễn phí . Ngoài link down các giá trị này hàm trả về giá trị lỗi.

Chú ý:

- mật khẩu Nếu quart không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- dịch vụ Nếu array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- địa chỉ Nếu quart ≥ 4 tài khoản hoặc quart ≤ 0  -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Hàm MIN mẹo vặt và MAX cập nhật , MEDIAN trả về giá trị giống như hàm QUARTILE.EXC dịch vụ với tương ứng tất toán với giá trị quart = 0 full crack , quart = 4 link down , quart = 2.

Ví dụ:

Xác định vị trí tổng hợp các phân vị theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Hàm QUARTILE.EXC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

- Xác định vị trí phân vị thứ 1 lấy liền . Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE.EXC(D6:J6,D7)

Hàm QUARTILE.EXC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

- Nhấn Enter -> phân vị thứ 1 là:

Hàm QUARTILE.EXC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

- Phân vị thứ 6 tăng tốc . Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE.EXC(D6:J6,4) sử dụng . Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm QUARTILE.EXC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Ở đây do giá trị quart = 6 > 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! Giá trị quart chỉ nằm trong 3 giá trị là 1 dịch vụ , 2 giả mạo và 3.

full crack Trên đây là hướng dẫn mật khẩu và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm QUARTILE.EXC trong Excel.

Chúc ứng dụng các bạn thành công!

4.9/5 (72 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online