Hàm RAND trả về một số thực ngẫu nhiên, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn và bằng 1

Hàm RAND() trả về một số thực ngẫu nhiên, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn và bằng 1.

Trong qua app quá trình làm việc kích hoạt với bảng tính Excel ở đâu nhanh , phải làm sao sẽ có tất toán rất nhiều trường hợp mới nhất sử dụng các bạn cần lấy ngẫu nhiên một số an toàn , một ký tự trong một khoảng nào đó tổng hợp . Các bạn tổng hợp có thể nghe nói đến hàm RAND() lấy liền nhưng vô hiệu hóa các bạn lại chưa biết cú pháp địa chỉ và cách sử dụng hàm như thế nào mẹo vặt ? Bài viết tối ưu dưới đây kinh nghiệm sẽ mô tả cú pháp như thế nào và cách sử dụng hàm RAND() vô hiệu hóa , sửa lỗi các bạn cùng theo dõi cài đặt nhé!

Hàm RAND trả về một số thực ngẫu nhiên, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn và bằng 1

Mô tả

Hàm RAND() trả về một số thực ngẫu nhiên đăng ký vay , lớn hơn sử dụng hoặc bằng 0 khóa chặn và nhỏ hơn địa chỉ và bằng 1 tải về .

Cú pháp

= RAND()

Hàm không chưa tham số tối ưu .

Hàm RAND() còn tốt nhất có thể giúp phải làm sao các bạn lấy về con số ngẫu nhiên nằm giữa hai giá trị bất kỳ.

- Muốn lấy một số ngẫu nhiên lớn hơn như thế nào hoặc bằng 0 tự động và nhỏ hơn n cài đặt , giá rẻ các bạn sử dụng cú pháp mới nhất .

=RAND() * n

- Muốn lấy một số ngẫu nhiên lớn hơn bản quyền hoặc bằng m tốc độ và nhỏ hơn n kiểm tra , dịch vụ các bạn sử dụng cú pháp giá rẻ .

=RAND() * (n - m) + m

Ghi chú

- Hàm RAND() là một hàm biến đổi nên kết quả vô hiệu hóa của hàm RAND() miễn phí sẽ thay đổi khi dịch vụ các bạn cập nhật hay mở lại bảng tính lừa đảo .

- nạp tiền Nếu muốn kết quả không thay đổi đăng ký vay , thanh toán các bạn thực hiện kiểm tra như sau: khi nhập xong hàm RAND() kỹ thuật các bạn nhấn phím F9 dữ liệu xóa tài khoản sau đó nhấn Enter nạp tiền . an toàn Như vậy nó thanh toán sẽ lấy một con số ngẫu nhiên tại thời điểm nhập hàm dữ liệu sửa lỗi sau đó luôn dùng số đó dịch vụ .

Ví dụ

Ví dụ 1: Sử dụng hàm RAND() qua web để lấy một số ngẫu nhiên.

Hàm RAND trả về một số thực ngẫu nhiên, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn và bằng 1

Ví dụ 2: Lấy một số ngẫu nhiên nguyên dương qua app , gồm có x chữ số.

Các bạn sử dụng công thức lấy số ngẫu nhiên trong khoảng:

=RAND() * (n - m) + m

Để lấy số ngẫu nhiên download mà cố định số chữ số kích hoạt , giảm giá các bạn bản quyền sẽ đặt n=10^x qua app và m =10^(x-1) quản lý với x là số chữ số dịch vụ các bạn muốn tốc độ .

Sau đó dịch vụ các bạn sử dụng hàm INT() địa chỉ để lấy số nguyên dương quản lý của hàm RAND().

=INT(RAND() * (n - m) + m)

Ví dụ lấy số ngẫu nhiên nguyên dương vô hiệu hóa , gồm có 5 chữ số ở đâu nhanh .

Hàm RAND trả về một số thực ngẫu nhiên, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn và bằng 1

Ví dụ 3: Lấy một ký tự ngẫu nhiên an toàn .

Hàm RAND() ngoài việc cho kết quả là một con số ngẫu nhiên hỗ trợ thì hàm tốt nhất cũng tốc độ có thể trả về kết quả là một ký tự ngẫu nhiên cài đặt .

Ví dụ lấy một ký tự ngẫu nhiên trong bảng chữ cái tiếng Anh bản quyền .

Bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ cái nên đầu tiên tải về các bạn cần lấy một số nguyên ngẫu nhiên giữa 1 địa chỉ và 26 thanh toán .

=INT(RAND() * 26 + 1)

Theo bảng mã ANSI cài đặt , tăng tốc những ký tự viết hoa (A tới Z) nằm từ mã ANSI 65 đến mã ANSI 90 qua web . Tiếp theo sử dụng hàm CHAR() tải về để trả về kết quả là ký tự lấy liền .

=CHAR(INT(RAND() * 26 + 1) + 64)

Hàm RAND trả về một số thực ngẫu nhiên, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn và bằng 1

Tương tự ký tự ngẫu nhiên là chữ thường (a tới z) nằm từ mã ANSI 97 đến mã ANSI 122 hay nhất , dùng hàm CHAR() kinh nghiệm để trả về kết quả là ký tự tải về .

=CHAR(INT(RAND() * 26 + 1) + 96)

Hàm RAND trả về một số thực ngẫu nhiên, lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn và bằng 1

ở đâu uy tín Như vậy nguyên nhân , bài viết tốt nhất đã hướng dẫn kích hoạt các bạn danh sách rất chi tiết về hàm RAND() tải về và cách sử dụng hàm RAND() thông qua tăng tốc các ví dụ cụ thể nạp tiền . Hi vọng sau bài viết này kiểm tra , quản lý tất cả tối ưu các bạn đều kinh nghiệm có thể sử dụng hàm RAND() khi cần thiết trên điện thoại . Chúc tốc độ các bạn thành công!

4.9/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online