Hàm RANK - Hàm xếp thứ hạng trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Hàm RANK sắp xếp các số bằng nhau cùng một thứ hạng. Tuy nhiên, sự trùng lặp sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của các số sau đó. Ví dụ bạn có chuỗi số: 1,2,2,3,4 và sắp xếp theo thứ tự tăng dần, vậy thứ tự của số 1 trong chuỗi l

Hàm RANK - Hàm xếp thứ hạng trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Cú pháp hàm RANK mẹo vặt và cách sử dụng

Cú pháp hàm: = RANK(number,ref,[order]).

Trong đó:

  • RANK: là tên hàm dùng lừa đảo để trả về thứ hạng kinh nghiệm của một số trong danh sách số.
  • Number: là số quảng cáo mà bạn muốn tìm thứ hạng.
  • Ref: là mảng tổng hợp hoặc tham chiếu tới danh sách thanh toán các số kinh nghiệm . Các giá trị không phải là số trong mảng giả mạo sẽ bị bỏ qua.
  • Order: giá trị tùy chọn.
  • sửa lỗi Nếu Order số 0 giá rẻ hoặc người dùng bỏ qua không điền địa chỉ , vậy hàm RANK tối ưu sẽ sắp xếp theo thứ tự giảm dần (số lớn nhất đứng thứ tự 1) ở đâu nhanh .
  • kinh nghiệm Nếu Order là giá trị khác 0 nguyên nhân , vậy hàm RANK dữ liệu sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Chú thích:

  • Hàm RANK sắp xếp tăng tốc các số bằng nhau cùng một thứ hạng tính năng . Tuy nhiên cập nhật , sự trùng lặp tài khoản sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng xóa tài khoản của nơi nào các số sau đó qua app . Ví dụ bạn có chuỗi số: 1,2,2,3,4 danh sách và sắp xếp theo thứ tự tăng dần cập nhật , vậy thứ tự tổng hợp của số 1 trong chuỗi là 5.
  • Một số trường hợp quản lý , người dùng cần xác định thứ hạng có xét đến sự ngang hàng (trùng nhau) giá rẻ . Bạn tốc độ có thể sử dụng kết hợp hàng COUNT tăng tốc và RANK như ví dụ bên dưới như thế nào mà Thủ Thuật Phần Mềm link down sẽ đưa ra ứng dụng sau đây.

Ví dụ

Bạn có bảng doanh thu như hình ảnh sau:

Hàm RANK - Hàm xếp thứ hạng trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Bạn cần xếp hạng doanh thu lừa đảo của cài đặt các chi nhánh ở đâu tốt cài đặt các quí theo thứ hạng tăng dần hay nhất .

Vậy ở ô F3 bạn nhập công thức: =RANK(E3,$E$3:$E$12,0) giả mạo . Và sao chép công thức cho ở đâu tốt các ô còn lại trong cột F sửa lỗi . Kết quả thu cập nhật được tối ưu như sau:

Hàm RANK - Hàm xếp thứ hạng trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Để xếp hạng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giả mạo , bạn thay đổi công thức trên bằng:

Vậy ở ô F3 bạn nhập công thức: =RANK(E3,$E$3:$E$12,1) sử dụng .

Hàm RANK - Hàm xếp thứ hạng trong Excel - Cách dùng và ví dụ

Sử dụng kết hợp hàng COUNT nạp tiền và RANK tăng tốc để xếp thứ hạng giảm dần giá rẻ và liên tục (tính cả vô hiệu hóa các giá trị trùng nhau) nhanh nhất . Ở ô F3 bạn nhập công thức: =RANK(E3,$E$3:$E$12)+COUNTIF($E$3:E3,E3)-1 danh sách . Sao chép công thức cho xóa tài khoản các ô trong cột F sử dụng . Kết quả thu miễn phí được:

Hàm RANK - Hàm xếp thứ hạng trong Excel - Cách dùng và ví dụ

qua web Trên đây Thủ Thuật Phần Mềm tất toán đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm RANK trong Excel kỹ thuật để tìm kiếm thứ hạng giảm giá của một số trong chuỗi số tự động . Chúc lấy liền các bạn thành công!.

4.9/5 (47 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext