Hàm SHEETS - Hàm trả về số lượng các trang trong 1 tham chiếu trong Excel

Hàm SHEETS: Hàm trả về số lượng các trang trong 1 tham chiếu. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi. Cú pháp: SHEETS(reference)

Bài viết trực tuyến dưới đây giới thiệu tới kinh nghiệm các bạn hàm SHEETS – 1 trong số qua web những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin tổng hợp rất nhanh nhất được ưa dùng trong Excel.

Hàm SHEETS - Hàm trả về số lượng các trang trong 1 tham chiếu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số lượng kiểm tra các trang trong 1 tham chiếu danh sách . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: SHEETS(reference)

Trong đó:

- reference: Là tham chiếu muốn tìm số trang trên điện thoại , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm SHEETS kinh nghiệm bao gồm bản quyền tất cả xóa tài khoản các trang tính trực tuyến , cùng quảng cáo với đăng ký vay tất cả thanh toán các loại trang macro cập nhật , biểu đồ…

- cài đặt Nếu giá trị reference không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #REF!

- Hàm SHEET không nên dùng trong mô hình đối tượng vì mô hình đó tính năng đã có tính năng tương tự.

- Trường hợp bỏ qua tham số reference hàm trả về tổng số trang trong cửa sổ làm việc hiện hành.

Ví dụ:

Tính số lượng trực tuyến các trang trong 1 tham chiếu khóa chặn được mô tả trong bảng tài khoản dưới đây:

Hàm SHEETS - Hàm trả về số lượng các trang trong 1 tham chiếu trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =SHEETS(C6)

Hàm SHEETS - Hàm trả về số lượng các trang trong 1 tham chiếu trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm SHEETS - Hàm trả về số lượng các trang trong 1 tham chiếu trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho tốt nhất các giá trị còn lại đăng ký vay được kết quả:

Hàm SHEETS - Hàm trả về số lượng các trang trong 1 tham chiếu trong Excel

- Trường hợp bỏ qua tham số reference -> hàm trả về tổng số trang tính an toàn của cửa sổ làm việc hiện hành.

Hàm SHEETS - Hàm trả về số lượng các trang trong 1 tham chiếu trong Excel

chia sẻ Trên đây là hướng dẫn kỹ thuật và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SHEETS trong Excel.

Chúc giả mạo các bạn thành công!

4.9/5 (59 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online