Hàm SKEW - Hàm trả về độ lệch của phân bố trong Excel

Hàm SKEW: Hàm trả về độ lệch của phân bố - độ lệch thể hiện độ không đối xứng của phân bố quanh trục của nó. - Độ lệch âm: Phân bố có phía không đối xứng mở rộng nhiều đến giá trị âm hơn. - Độ lệch dương: Phân bố c

Bài viết nơi nào dưới đây giới thiệu tới thanh toán các bạn hàm SKEW - 1 trong số lừa đảo những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê hỗ trợ rất quảng cáo được ưa dùng trong Excel.

Hàm SKEW - Hàm trả về độ lệch của phân bố trong Excel

Mô tả: Hàm trả về độ lệch dịch vụ của phân bố - độ lệch thể hiện độ không đối xứng trực tuyến của phân bố quanh trục cập nhật của nó.

- Độ lệch âm: Phân bố có phía không đối xứng mở rộng nhiều đến giá trị âm hơn.

- Độ lệch dương: Phân bố có phía không đối xứng mở rộng nhiều đến giá trị dương hơn.

Cú pháp: SKEW(number1 tải về , [number2] nơi nào , ...)

Trong đó:

- number1 quảng cáo , [number2] trên điện thoại , ...): Là mật khẩu các giá trị muốn tính độ lệch download , trong đó number1 là giá trị bắt buộc tối ưu , bản quyền các giá trị thanh toán tiếp theo là tùy chọn kỹ thuật và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

- Giá trị tối ưu các đối số phải là số thanh toán , tên địa chỉ , mảng bản quyền hoặc tham chiếu có chứa số.

- Giá trị logic tự động và trình bày số kiểu văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách kích hoạt các đối số -> khóa chặn vẫn kỹ thuật được tính.

- Các đối số là văn bản hay nhất hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi sang kiểu số -> khiến hàm xảy ra lỗi.

- nguyên nhân Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản thanh toán hoặc logic -> cài đặt những giá trị này bị bỏ qua tốt nhất , tuy nhiên giá trị 0 qua app vẫn tải về được tính.

- tối ưu Nếu có ít hơn 3 điểm dữ liệu danh sách hoặc độ lệch chuẩn bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0.

- Phương trình độ lệch sử dụng được xác định qua công thức:

[frac{n}{{left( {n - 1} ight)left( {n - 2} ight)}}{sum {left( {frac{{{x_i} - ar x}}{s}} ight)} ^3}]

Ví dụ:

Tính độ lệch khóa chặn của phân bố mẹo vặt của tất toán các giá trị trong bảng dữ liệu ở đâu uy tín dưới đây:

Hàm SKEW - Hàm trả về độ lệch của phân bố trong Excel

- Tính độ lệch nguyên nhân của phân bố ở đâu nhanh của quản lý các giá trị number kiểm tra . Tại ô cần tính nhập công thức: =SKEW(D6:D10)

Hàm SKEW - Hàm trả về độ lệch của phân bố trong Excel

- Nhấn Enter -> độ lệch nạp tiền của phân bố tất toán của tốt nhất các giá trị number là:

Hàm SKEW - Hàm trả về độ lệch của phân bố trong Excel

- Tính độ lệch chia sẻ của phân bố kích hoạt của kỹ thuật các giá trị number trên điện thoại 58 kiểm tra . Tại ô cần tính nhập công thức: =SKEW(D6:D10,58)

Hàm SKEW - Hàm trả về độ lệch của phân bố trong Excel

- Nhấn Enter -> độ lệch an toàn của phân bố trực tuyến của dữ liệu các giá trị number ứng dụng 58 là:

Hàm SKEW - Hàm trả về độ lệch của phân bố trong Excel

cài đặt Trên đây là hướng dẫn khóa chặn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SKEW trong Excel.

Chúc quản lý các bạn thành công!

4.8/5 (55 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext