Hàm STDEVA - Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

Hàm STDEVA: Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu bao gồm cả giá trị văn bản và logic. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của giá trị so với giá trị trung bình. Cú pháp: STDEVA(value1, [value2], ...)

Bài viết xóa tài khoản dưới đây giới thiệu tới tài khoản các bạn hàm STDEVA - 1 trong số vô hiệu hóa những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê kinh nghiệm rất xóa tài khoản được ưa dùng trong Excel.

Hàm STDEVA - Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

Mô tả: Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu tốc độ bao gồm cả giá trị văn bản xóa tài khoản và logic hướng dẫn . Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán kích hoạt của giá trị so đăng ký vay với giá trị trung bình.

Cú pháp: STDEVA(value1 lấy liền , [value2] hay nhất , ...)

Trong đó:

- value1 kinh nghiệm , [value2] mới nhất , ...: tính năng các giá trị muốn tính độ lệch chuẩn kích hoạt , trong đó value1 là tham số bắt buộc quảng cáo , qua app các tham số còn lại là tùy chọn qua app và chứa tối đa 254 tham số value.

Chú ý:

- Hàm STDEV.S giả định tải về các đối số kiểm tra của nó là 1 mẫu nơi nào của tập hợp.

- Độ lệch chuẩn tính toán bằng cách dùng phương pháp “n -1”.

- Đối số ở đâu tốt có thể là số nhanh nhất , tên như thế nào hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- Giá trị logic bằng True download được mặc định là 1 công cụ , giá trị False mặc định là 0.

- giả mạo Nếu đối số là mảng hay tham chiếu chỉ tải về những giá trị trong mảng đó mới qua web được dùng.

- Hàm xảy ra lỗi khi kiểm tra các đối số là văn bản tổng hợp hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.

- trên điện thoại Nếu không muốn tính toán cả giá trị logic xóa tài khoản và văn bản -> sử dụng hàm STDEV.

- Phương trình STDEVA sử dụng công thức:

[sqrt {frac{{sum {{{left( {x - overline x } ight)}^2}} }}{{left( {n - 1} ight)}}} ]

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu hay nhất của chi tiết các giá trị trong bảng dữ liệu tải về dưới đây:

Hàm STDEVA - Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =STDEVA(D6:D12)

Hàm STDEVA - Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

- Nhấn Enter -> độ lệch chuẩn dựa trên mẫu dữ liệu của giả mạo các giá trị trên là:

Hàm STDEVA - Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

Ở đây tốt nhất các giá trị logic nguyên nhân vẫn tự động được tính tất toán với giá trị tương ứng tăng tốc của nó.

- Trường hợp công cụ tất cả phải làm sao các giá trị đều là giá trị logic sử dụng hoặc văn bản -> hàm trả về kết quả:

Hàm STDEVA - Hàm ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu bao gồm cả giá trị văn bản và logic trong Excel

sửa lỗi Trên đây là hướng dẫn giá rẻ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm STDEVA trong Excel.

Chúc tốc độ các bạn thành công!

4.8/5 (58 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext