Hàm STDEVP - Hàm tính độ lệch chuẩn trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm STDEVP trong Excel, giúp các bạn tính độ lệch chuẩn dựa trên các mẫu.

Bài viết quản lý dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm STDEVP trong Excel bản quyền , giúp xóa tài khoản các bạn tính độ lệch chuẩn dựa trên đăng ký vay các mẫu.

Mô tả: Khác cập nhật với hàm STDEV hàm STDEVP giúp bạn tính độ lệch chuẩn hay chính là số đo độ phân tán qua mạng của đăng ký vay các giá trị so cài đặt với giá trị trung bình.

Cú pháp: STDEVP( number1 nguyên nhân , [number2]…) hướng dẫn .

Trong đó:

- number1: Giá trị đối số dạng đầu tiên tương ứng công cụ với tổng thể tài khoản , là tham số bắt buộc.

- number2: Giá trị đối số từ 2 tới 255 tương ứng sử dụng với tổng thể qua mạng , là tham số tùy chọn nguyên nhân . Các giá trị tính năng có thể là giá trị kích hoạt riêng lẻ (phân cách nhau quảng cáo bởi dấu phẩy) ứng dụng hoặc tài khoản các giá trị là mảng đơn hỗ trợ hoặc tham chiếu.

Chú ý:

- Công thức tính hàm STDEVP:

Hàm STDEVP - Hàm tính độ lệch chuẩn trong Excel

Trong đó: X là giá trị trung bình hàm AVERAGE(number1,number2,…) ở đâu nhanh và n là kích thước mẫu tất toán .

- Trường hợp kỹ thuật nếu dữ liệu là đại diện cho mẫu tự động của tổng thể tất toán thì thực hiện tính độ lệch chuẩn bằng cách sử dụng hàm STDEV.

- STDEV ở đâu uy tín STDEVP trả về giá trị gần bằng nhau trong trường hợp kinh nghiệm với tốc độ các mẫu kích thước lớn.

- Độ lệch chuẩn hướng dẫn được tính toán dựa trên phương pháp "n".

- Giá trị nơi nào các tham số qua app có thể là số tính năng hoặc tên tự động , mảng bản quyền hoặc tham chiếu có chứa giá trị số.

- Hàm bản quyền sẽ đếm kinh nghiệm các đối số trong trường hợp kinh nghiệm các giá trị lô- gic như thế nào và trình bày số dạng văn bản tăng tốc được gõ trực tiếp vào danh sách.

- Trường hợp tham số là mảng hay tham chiếu -> chỉ có giá trị số trong mảng mới dữ liệu được tính miễn phí , nguyên nhân ngoài ra an toàn các giá trị trống ở đâu nhanh , giá trị lô- gic mẹo vặt , văn bản… bị bỏ qua.

- Hàm như thế nào sẽ báo lỗi trong trường hợp mẹo vặt các tham số là văn bản mới nhất hoặc giá trị lô- gic không chuyển full crack được sang kiểu số.

- Trường hợp bạn muốn giá trị lô- gic sử dụng , văn bản… quảng cáo được phép tính toán -> sử dụng hàm STDEVPA.

Ví dụ:

Tính độ lệch chuẩn về độ bền download của 3 sản phẩm dựa vào bảng số liệu sau:

Hàm STDEVP - Hàm tính độ lệch chuẩn trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =STDEVP(C8:E8).

Hàm STDEVP - Hàm tính độ lệch chuẩn trong Excel

Nhấn Enter giá trị độ lệch chuẩn giữa 3 sản phẩm là:

Hàm STDEVP - Hàm tính độ lệch chuẩn trong Excel

Thực hiện sao chép công thức cho miễn phí các ô dữ liệu còn lại -> Kết quả là:

Hàm STDEVP - Hàm tính độ lệch chuẩn trong Excel

Với 3 sản phẩm trên như thế nào nếu độ bền giữa 3 sản phẩm gần giống nhau -> giá trị độ lệch chuẩn thường nhỏ hơn 1 bản quyền . Trường hợp 3 sản phẩm có cùng độ bền -> giá trị hàm STDEVP =0 kinh nghiệm . Trường hợp độ bền 3 sản phẩm gần giống nhau hàm STDEV có giá trị bằng 1 phải làm sao , còn hàm STDEVP tính toán chính xác hơn thường giá trị tiến gần đến 1.

kiểm tra Trên đây là cách sử dụng nơi nào xóa tài khoản những chú ý cần thiết khi sử dụng hàm STDEVP mật khẩu . Hy vọng giúp lừa đảo các bạn giải quyết vấn đề hiệu quả tài khoản và nhanh nhất. Chúc quảng cáo các bạn thành công!

4.9/5 (53 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext