Hàm STDEV.S - Hàm trả về độ lệch chuẩn dựa trên mẫu trong Excel

Hàm STDEV.S: Hàm trả về độ lệch chuẩn dựa trên mẫu, bỏ qua giá trị logic và văn bản. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: STDEV.S(number1

Bài viết ở đâu tốt dưới đây giới thiệu tới cài đặt các bạn hàm STDEV.S - 1 trong số full crack những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê bản quyền rất full crack được ưa dùng trong Excel.

Hàm STDEV.S - Hàm trả về độ lệch chuẩn dựa trên mẫu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về độ lệch chuẩn dựa trên mẫu nhanh nhất , bỏ qua giá trị logic tốt nhất và văn bản chia sẻ . Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán trên điện thoại của danh sách các giá trị so tốt nhất với giá trị trung bình trên điện thoại . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: STDEV.S(number1,[number2],...)

Trong đó:

- number1,[number2],...: Là kinh nghiệm các giá trị muốn tính độ lệch chuẩn trên điện thoại , trong đó number1 là tham số bắt buộc giá rẻ , giả mạo các tham số còn lại là tùy chọn sử dụng và chứa tối đa 254 tham số number.

Chú ý:

- Hàm STDEV.S giả định an toàn các đối số quản lý của nó là mẫu tổng thể.

- Độ lệch chuẩn tính toán bằng cách dùng phương pháp “n -1”.

- Đối số hướng dẫn có thể là số lừa đảo , tên ở đâu tốt hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- thanh toán Khi gõ trực tiếp chia sẻ các giá trị logic lấy liền và trình bày số dạng văn bản vào ở đâu nhanh các đối số link down của hàm -> download những giá trị này quảng cáo vẫn quản lý được tính.

- Hàm xảy ra lỗi khi tăng tốc các đối số là văn bản nguyên nhân hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.

- mật khẩu Nếu muốn tính toán cả giá trị logic kích hoạt và văn bản -> sử dụng hàm STDEVPA.

- Phương trình STDEV.S sử dụng công thức:

[sqrt {frac{{sum {{{left( {x - overline x } ight)}^2}} }}{{left( {n - 1} ight)}}} ]

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu danh sách của sử dụng các giá trị trong bảng dữ liệu tất toán dưới đây:

Hàm STDEV.S - Hàm trả về độ lệch chuẩn dựa trên mẫu trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =STDEV.S(D6:D10)

Hàm STDEV.S - Hàm trả về độ lệch chuẩn dựa trên mẫu trong Excel

- Nhấn Enter -> độ lệch chuẩn dựa trên mẫu chia sẻ của mẹo vặt các giá trị trên là:

Hàm STDEV.S - Hàm trả về độ lệch chuẩn dựa trên mẫu trong Excel

- Trường hợp giá trị dữ liệu của phần tử trong tập hợp là văn bản hay giá trị logic -> chúng bị bỏ qua:

Hàm STDEV.S - Hàm trả về độ lệch chuẩn dựa trên mẫu trong Excel

giá rẻ Trên đây là hướng dẫn hỗ trợ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm STDEV.S trong Excel.

Chúc link down các bạn thành công!

4.9/5 (51 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext