Hàm SUBSTITUTE – Hàm thay thế chuỗi văn bản trong Excel

Trong quá trình làm việc bạn có file dữ liệu excel cần thay đổi hàng loạt số liệu qua các năm. Chỉ với thao tác đơn giản bạn có thể thay đổi toàn bộ dữ liệu đó. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết Hàm SUBSTITUTE – Hàm thay thế

Trong khóa chặn quá trình làm việc bạn có file dữ liệu excel cần thay đổi hàng loạt số liệu qua chia sẻ các năm hay nhất . Chỉ qua mạng với thao tác đơn giản bạn lấy liền có thể thay đổi toàn bộ dữ liệu đó tính năng . Bài viết download dưới đây hướng dẫn chi tiết Hàm SUBSTITUTE – Hàm thay thế chuỗi văn bản trong excel.

Mô tả: Hàm thực hiện thay thế 1 ở đâu tốt hoặc chuỗi kí tự cũ thành chuỗi văn bản mới phải làm sao và cho phép lựa chọn thay thế tại 1 giảm giá hoặc nhiều vị trí.

Cú pháp: SUBSTITUTE(text hỗ trợ , old_text download , new_text tất toán , [instance_num]).

Trong đó:

- text: Văn bản chứa nội dung cần thay thế hay nhất , tham số bắt buộc tài khoản .

- old_text: Chuỗi văn bản cũ muốn thay thế tài khoản , là tham số bắt buộc.

- new_text: Chuỗi văn bản mới thay thế chuỗi văn bản cũ tăng tốc , là tham số bắt buộc.

- instance_num: Vị trí muốn thay thế trực tuyến , là tham số tùy chọn tốc độ .

Ví dụ:

Thực hiện thay thế trong bảng dữ liệu sau:

Hàm SUBSTITUTE – Hàm thay thế chuỗi văn bản trong Excel

- Thay thế ở vị trí tìm thấy đầu tiên: Muốn thay thế chuỗi 2016 ở vị trí thứ 1 trong ô C6 thành 2020.

Tại ô cần tính nhập công thức: =SUBSTITUTE(C6,D6,E6 kiểm tra , 1) mới nhất .

Hàm SUBSTITUTE – Hàm thay thế chuỗi văn bản trong Excel

Nhấn Enter kết quả là:

Hàm SUBSTITUTE – Hàm thay thế chuỗi văn bản trong Excel

- Thay thế trực tuyến tất cả chuỗi thấy:

Tại ô cần lấy giá trị mới nhập công thức: =SUBSTITUTE(C6,D6,E6) phải làm sao .

Hàm SUBSTITUTE – Hàm thay thế chuỗi văn bản trong Excel

Nhấn Enter kết quả là:

Hàm SUBSTITUTE – Hàm thay thế chuỗi văn bản trong Excel

kích hoạt Như vậy lừa đảo để thay thế xóa tài khoản tất cả bạn bỏ qua vị trí thay thế.

- Vị trí thay thế nằm ngoài giá trị tăng tốc của chuỗi ban đầu:

Giả sử muốn thay thế 2016 trong ô C6 ở vị trí thứ 3 tải về nhưng 2016 chỉ có ở vị trí thứ 2 bạn làm ở đâu nhanh như sau:

Tại ô cần lấy giá trị mới nhập công thức: =SUBSTITUTE(C6,D6,E6,3).

Hàm SUBSTITUTE – Hàm thay thế chuỗi văn bản trong Excel

Nhấn Enter kết quả trả về:

Hàm SUBSTITUTE – Hàm thay thế chuỗi văn bản trong Excel

cập nhật Như vậy kích hoạt nếu yêu cầu thay thế không nằm trên chuỗi ban đầu quản lý thì việc thay thế bị bỏ qua cài đặt và trả về chuỗi ban đầu.

Tương tự ứng dụng với dữ liệu còn lại khi thay thế 2 từ.

Hàm SUBSTITUTE – Hàm thay thế chuỗi văn bản trong Excel

lấy liền Ngoài ra kinh nghiệm nếu bạn không nhanh nhất để chuỗi thay thế trên trên điện thoại các ô trong excel bạn đặt kinh nghiệm các giá trị trong dấu nháy kép nguyên nhân để xác định đó là chuỗi kí tự miễn phí . Ví dụ: SUBSTITUTE(C6,"2016","2020" sửa lỗi , 1) bản quyền .

kinh nghiệm Trên đây là cách sử dụng hàm SUBSTITUTE hy vọng giúp kinh nghiệm các bạn tiết kiệm thời gian khi làm việc. Chúc bạn thành công!

4.8/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online