Hàm SUMIFS trong Excel

Hàm SUMIFS() giúp các bạn nhanh chóng tính tổng các ô trong phạm vi thỏa mãn với một hay nhiều điều kiện.

Các bạn như thế nào đã biết cách tính tổng trong Excel mật khẩu với hàm SUM() bản quyền , sửa lỗi nhưng tải về để tính tổng hỗ trợ các ô thỏa mãn tốt nhất với nhiều điều kiện cho trước tốc độ thì ứng dụng có thể link down các bạn chưa biết sử dụng . Hàm SUMIFS() giúp tăng tốc các bạn nhanh chóng tính tổng xóa tài khoản các ô trong phạm vi thỏa mãn lấy liền với một hay nhiều điều kiện.

Hàm SUMIFS trong Excel

Bài viết phải làm sao dưới đây tốc độ sẽ mô tả cú pháp dịch vụ , chức năng hỗ trợ và cách sử dụng hàm SUMIFS() trong Excel.

Mô tả

Hàm SUMIFS() là hàm tính tổng tốc độ các ô trong vùng sử dụng , phạm vi lựa chọn thỏa mãn một hay nhiều điều kiện.

Cú pháp

=SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…)

Trong đó:

-sum_range: qua app các ô cần tính tổng khóa chặn bao gồm giả mạo các số miễn phí hoặc tên chia sẻ , phạm vi tổng hợp hoặc tham chiếu ô có chứa tải về các số ở đâu uy tín , cài đặt các giá trị trống mật khẩu và giá trị text đăng ký vay được bỏ qua vô hiệu hóa . Là tham số bắt buộc.

-criteria_range1: phạm vi cần nguyên nhân được đánh giá bằng điều kiện chia sẻ , bắt buộc.

-criteria1: điều kiện dưới dạng một số phải làm sao , biểu thức full crack , tham chiếu ô như thế nào , bắt buộc.

-criteria_range2,criteria2,… : tùy chọn nguyên nhân các phạm vi hay nhất và điều kiện bổ sung link down , hàm cho phép tối đa 127 cặp criteria_range,criteria.

Ghi chú

- Mỗi ô trong vùng cài đặt , phạm vi sum_range đăng ký vay sẽ hay nhất được cộng tổng khi thỏa mãn lừa đảo tất cả nạp tiền các điều kiện tương ứng chia sẻ đã xác định là đúng cho ô đó.

- Các ô trong sum_range có chứa TRUE giả mạo được coi là 1 tính năng , như thế nào các ô chưa FALSE lấy liền được coi là 0.

- Mỗi criteria_range phải có cùng kích thước xóa tài khoản , hình dạng giống giá rẻ với sum_range kích hoạt , tức là criteria_range khóa chặn và sum_range phải có cùng số hàng nhanh nhất và cùng số cột.

- Trong điều kiện criteria link down các bạn quảng cáo có thể sử dụng sửa lỗi các ký tự đại diện: dấu hỏi chấm (?) thay cho ký tự đơn nào đó tải về , dấu sao (*) thay cho một chuỗi nào đó lấy liền . như thế nào Nếu điều kiện là dấu hỏi chấm hay dấu sao qua mạng thì lừa đảo các bạn phải nhập thêm dấu ~ trước đó.

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu sau:

Hàm SUMIFS trong Excel

Yêu cầu:

1.Tính tổng số lượng sản phẩm khóa chặn đã bán hỗ trợ của nhân viên tên Nga kiểm tra với STT < 5.

2.Tính tổng số lượng sản phẩm mật khẩu đã bán cập nhật của nhân viên tên Hương kích hoạt với giá rẻ tất cả qua app các sản phẩm trừ "Na".

Kết quả sau khi áp dụng hàm SUMIFS() qua app như sau:

Hàm SUMIFS trong Excel

ở đâu uy tín Như vậy ở đâu uy tín , link down với nội dung trong khuôn khổ bài viết này miễn phí đã trình bày kinh nghiệm , tất toán các bạn ở đâu uy tín đã lừa đảo có thể biết cú pháp bản quyền , chức năng kiểm tra và cách sử dụng hàm SUMIFS() thông qua ví dụ cụ thể địa chỉ . Hi vọng bài viết đăng ký vay sẽ giúp ích cho chia sẻ các bạn cài đặt . Chúc tính năng các bạn thành công!

4.9/5 (70 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online