Hàm SUMSQ, SUMXMY2, SUMX2MY2, SUMXPY2 - Hàm tính tổng chứa các giá trị bình phương trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết các hàm tính tổng chứa các giá trị bình phương: Hàm SUMSQ, SUMXMY2, SUMX2MY2, SUMXPY2

Bài viết mẹo vặt dưới đây hướng dẫn chi tiết lừa đảo các hàm tính tổng chứa giả mạo các giá trị bình phương: Hàm SUMSQ tối ưu , SUMXMY2 giả mạo , SUMX2MY2 kinh nghiệm , SUMXPY2

Hàm SUMSQ, SUMXMY2, SUMX2MY2, SUMXPY2 - Hàm tính tổng chứa các giá trị bình phương trong Excel

1 dịch vụ . Hàm SUMSQ

Mô tả: Hàm SUMSQ dùng dữ liệu để tính tổng bình phương danh sách của lừa đảo các số.

Cú pháp: = SUMSQ(number1 tính năng , number2 cài đặt , ...).

Trong đó:

- number1 full crack , number2…là đăng ký vay các giá trị cần tính tổng miễn phí các bình phương cài đặt , sử dụng tối đa 255 giá trị number nạp tiền . Các tham số number giả mạo có thể là số giảm giá , là mảng số kích hoạt hoặc giả mạo được tham chiếu tới dữ liệu kiểu số…

Chú ý:

- giá rẻ Nếu kinh nghiệm các giá trị number không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Công thức tính hàm SUMSQ (x kỹ thuật , y)= x^2 + y^2.

2 ở đâu uy tín . Hàm SUMXMY2

2.1 hay nhất . Hàm SUMXMY2

Hàm tính tổng full crack của hiệu 2 bình phương địa chỉ của khóa chặn các phần tử tương ứng từ trái sang phải trong mảng dữ liệu SUMX2MY2(x tối ưu , y) = Σ(x2-y2).

Cú pháp: = SUMX2MY2(array _x tối ưu , array_y) tăng tốc .

2.2 sửa lỗi . Hàm SUMX2PY2

Hàm thực hiện tính tổng đăng ký vay các bình phương mật khẩu của nạp tiền các phần tử trong mảng dữ liệu: SUMXPY2(x kỹ thuật , y) = Σ(x2+ y2).

Cú pháp: = SUMX2PY2(array_x tất toán , array_y).

2.3 qua web . Hàm SUMXMY2

Hàm thực hiện tính tổng ở đâu uy tín của bình phương sử dụng các phần tử trong mảng: SUMXMY2(x kỹ thuật , y) = Σ(x - y)2.

Cú pháp: = SUMXMY2(array_x bản quyền , array_y) ứng dụng .

Trong cả 3 hàm trên:

- array_x quảng cáo , array_y là 2 mảng dữ liệu chứa cập nhật các giá trị cần tình tổng ở đâu uy tín của hiệu bản quyền các bình phương chi tiết . array_x giá rẻ , array_y phải có cùng kích thước đăng ký vay .

Chú ý:

- lấy liền Nếu array_x như thế nào , array_y kỹ thuật các giá trị text hàm bỏ qua không tính vô hiệu hóa .

- sửa lỗi Nếu array_x qua mạng , array_y không có cùng kích thước -> hàm trả về giá trị N/A bản quyền .

- Cách ghi nhớ tên: Về cơ bản cả 3 hàm trên đều là kỹ thuật các hàm tính tổng lừa đảo các giá trị bình phương giảm giá . Trong cả 3 hàm trên chỉ khác nhau từ 1 đến 2 kí tự hướng dẫn . Dựa vào sự khác biệt đó ứng dụng để nhớ tên hàm:

+ Hàm SUMXMY2: Chứa chữ M có nghĩa là Minus = trừ => Tính tổng chi tiết của hiệu download các giá trị bình phương.

+ Hàm SUMX2PY2: Chứa chữ P có nghĩa là Plus = Cộng => Tính tổng phải làm sao các giá trị bình phương.

+ Hàm SUMXMY2: Không có chứa số 2 nguyên nhân , chứa chữ M là Minus -> Tính tổng hiệu bình phương dịch vụ .

3 mới nhất . Ví dụ sử dụng 4 hàm trên

- Tính tổng tất toán các bình phương sử dụng hàm SUMSQ qua app .

Tại ô cần tính nhập công thức =SUMSQ(B8:B12,C8:C12) -> Nhấn Enter kết quả nhận hỗ trợ được là:

Hàm SUMSQ, SUMXMY2, SUMX2MY2, SUMXPY2 - Hàm tính tổng chứa các giá trị bình phương trong Excel

- Tính hiệu hay nhất các bình phương sử dụng hàm SUMX2MY2 tốc độ .

Tại ô cần tính nhập công thức: =SUMX2MY2(B8:B12,C8:C12) giá rẻ .

Hàm SUMSQ, SUMXMY2, SUMX2MY2, SUMXPY2 - Hàm tính tổng chứa các giá trị bình phương trong Excel

Nhấn Enter kết quả trả về:

Hàm SUMSQ, SUMXMY2, SUMX2MY2, SUMXPY2 - Hàm tính tổng chứa các giá trị bình phương trong Excel

- Tính tổng cập nhật các bình phương sử dụng hàm SUMX2PY2 tổng hợp .

Tại ô cần tính nhập công thức: =SUMX2PY2(B8:B12,C8:C12) kích hoạt .

Hàm SUMSQ, SUMXMY2, SUMX2MY2, SUMXPY2 - Hàm tính tổng chứa các giá trị bình phương trong Excel

Nhấn Enter kết quả trả về:

Hàm SUMSQ, SUMXMY2, SUMX2MY2, SUMXPY2 - Hàm tính tổng chứa các giá trị bình phương trong Excel

- Tính tổng dịch vụ của bình phương giảm giá của hiệu 2 giá trị sử dụng hàm SUMMY2 phải làm sao .

Tại ô cần tính nhập công thức: =SUMXMY2(B8:B12,C8:C12).

Hàm SUMSQ, SUMXMY2, SUMX2MY2, SUMXPY2 - Hàm tính tổng chứa các giá trị bình phương trong Excel

Nhấn Enter kết quả trả về:

Hàm SUMSQ, SUMXMY2, SUMX2MY2, SUMXPY2 - Hàm tính tổng chứa các giá trị bình phương trong Excel

sử dụng Trên đây là cách sử dụng địa chỉ các hàm tính tổng có giá trị bình phương bản quyền . Tuy tên hàm trông an toàn rất phức tạp ở đâu nhanh nhưng ở đâu nhanh các bạn phải làm sao để ý một chút download có thể nhớ công cụ được ngay.

Chúc xóa tài khoản các bạn thành công!

4.8/5 (53 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext