Hàm TBILLEQ – Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu trong kho bạc trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm TBILLEQ – Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu trong kho bạc.

Bài viết quảng cáo dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa hướng dẫn và cách sử dụng hàm TBILLEQ – Tính lợi nhuận tương ứng danh sách với trái phiếu trong kho bạc.

Mô tả: Hàm thực hiện tính lợi nhuận tương ứng qua app với trái phiếu trong kho bạc hỗ trợ .

Cú pháp: = TBILLEQ(settlement kích hoạt , maturity qua mạng , discount) tốt nhất .

Trong đó:

- settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán tổng hợp được bán cho người mua kích hoạt , là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày hết hạn hay đáo hạn dịch vụ của chứng khoán kinh nghiệm , là tham số bắt buộc.

- discount: Tỷ lệ chiết khấu trên điện thoại của chứng khoán.

Chú ý:

- Hàm TBILLEQ() thực hiện tính toán theo công thức:

 

- Nên sử dụng hàm Date (year tối ưu , month nơi nào , day) khi nhập nạp tiền các giá trị ngày.

- như thế nào Nếu nhanh nhất và không hợp lệ hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- download Nếu discount ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- tổng hợp Nếu settlement > maturity cập nhật hoặc settlement – maturity >12 tháng -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính lợi nhuận giả mạo của trái phiếu biết ngày kết toán là 1/1/2016 nơi nào , ngày đáo hạn là 1/12/2016 trên điện thoại và tỷ lệ chiết khấu là 8.9%.

Hàm TBILLEQ – Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu trong kho bạc trong Excel

Tại ô cần tính lợi nhuận trái phiếu nhập công thức: =TBILLEQ(B6,C6,D6).

Hàm TBILLEQ – Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu trong kho bạc trong Excel

Nhấn Enter -> lợi nhuận trái phiếu nhanh nhất với tỷ lệ chiết khấu 8.9% là:

Hàm TBILLEQ – Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu trong kho bạc trong Excel

Trường hợp đăng ký vay nếu bạn nhập ngày đáo hạn lớn hơn 1 năm so cài đặt với ngày kết toán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm TBILLEQ – Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu trong kho bạc trong Excel

ứng dụng Trên đây là cách sử dụng link down và một số trường hợp đăng ký vay đặc biệt tổng hợp của hàm TBILLEQ hy vọng tổng hợp sẽ giúp ích cho download các bạn trực tuyến .

Chúc tài khoản các bạn thành công!

4.8/5 (52 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext