Hàm TBILLPRICE – Hàm tính giá trị của trái phiếu kho bạc theo mệnh giá $100 trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm TBILLPRICE – Hàm tính giá trị của trái phiếu kho bạc theo mệnh giá $100 trong excel.

Bài viết ở đâu nhanh dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa công cụ và cách sử dụng hàm TBILLPRICE – Hàm tính giá trị qua web của trái phiếu kho bạc theo mệnh giá $100 trong excel.

Mô tả: Hàm thực hiện tính giá trị dựa trên mệnh giá 100$ cho trái phiếu kho bạc.

Cú pháp: = TBILLPRICE(settlement dữ liệu , maturity như thế nào , discount).

Trong đó:

- settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành trái phiếu download được bán cho người mua tốt nhất .

- maturity: Ngày đáo hạn hay là ngày hết hạn trực tuyến của trái phiếu miễn phí .

- discount: Tỷ lệ chiết khấu hay chính là tỷ lệ lợi nhuận kinh nghiệm của trái phiếu.

Chú ý:

- Hàm thực hiện tính toán dựa trên công thức:

Hàm TBILLPRICE – Hàm tính giá trị của trái phiếu kho bạc theo mệnh giá $100 trong Excel

Trong đó: DSM là số ngày từ khi kết toán đến hết hạn.

- cài đặt Nếu maturity > discount vô hiệu hóa hoặc discount - maturity > 12 tháng -> hàm trả về giá trị lỗi NUM!

- Trường hợp maturity hỗ trợ discount không phải ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị #VALUE.

Ví dụ:

Tính giá trị trái phiếu có ngày kết toán là 1/1/2016 cập nhật , ngày đáo hạn là 1/12/2016 kỹ thuật và tỷ lệ chiết khấu là 8.9%.

Hàm TBILLPRICE – Hàm tính giá trị của trái phiếu kho bạc theo mệnh giá $100 trong Excel

Tại ô cần tính giá trị nhập công thức: =TBILLPRICE (B6,C6,D6) tính năng .

Hàm TBILLPRICE – Hàm tính giá trị của trái phiếu kho bạc theo mệnh giá $100 trong Excel

Nhấn Enter -> giá trị nguyên nhân của trái phiếu dựa trên mệnh giá $100 có tỷ lệ chiết khấu 8.9% là:

Hàm TBILLPRICE – Hàm tính giá trị của trái phiếu kho bạc theo mệnh giá $100 trong Excel

Trường hợp quảng cáo nếu bạn nhập ngày đáo hạn – ngày kết toán > 12 tháng hàm trả về giá trị lỗi #NUM.

Hàm TBILLPRICE – Hàm tính giá trị của trái phiếu kho bạc theo mệnh giá $100 trong Excel

cập nhật Trên đây là cách sử dụng tốt nhất và một số chú ý khi sử dụng hàm TBILLPRICE tất toán .

Chúc sử dụng các bạn thành công!

4.9/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online