Hàm TIME - Hàm trả về số thập phân cho 1 giá trị thời gian cụ thể trong Excel

Hàm TIME: Hàm trả về số thập phân cho một giá trị thời gian. Số thập phân mà hàm trả về có giá trị từ 0 tới 0.99988426 tương ứng với thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 SA) đến 23:59:59 (11:59:59 CH). Cú pháp: TIME(hour, minute, second)

Bài viết ở đâu uy tín dưới đây giới thiệu tới ứng dụng các bạn hàm TIME – 1 trong số tối ưu những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng giả mạo và thời gian nơi nào rất hay nhất được ưa dùng trong Excel.

Hàm TIME - Hàm trả về số thập phân cho 1 giá trị thời gian cụ thể trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số thập phân cho một giá trị thời gian tăng tốc . Số thập phân giả mạo mà hàm trả về có giá trị từ 0 tới 0.99988426 tương ứng trên điện thoại với thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 SA) đến 23:59:59 (11:59:59 CH).

Cú pháp: TIME(hour cài đặt , minute kinh nghiệm , second)

Trong đó:

- hour: Giá trị giờ trong giá trị thời gian muốn đổi số thập phân mới nhất , có giá trị từ 0 tới 32767 danh sách . Mọi giá trị lớn hơn 23 ở đâu tốt sẽ trực tuyến được chia cho 24 hỗ trợ và phần còn lại quảng cáo được coi là giờ.

- minute: Giá trị phút trong giá trị thời gian muốn đổi số thập phân qua app , có giá trị từ 0 tới 32767 hướng dẫn . Mọi giá trị lớn hơn 59 lấy liền sẽ mật khẩu được chuyển đổi thành giờ phút giây.

- second: Giá trị giây trong giá trị thời gian muốn đổi số thập phân địa chỉ , có giá trị từ 0 tới 32767 chi tiết . Mọi giá trị lớn hơn 59 quảng cáo sẽ khóa chặn được chuyển đổi thành giờ phút giây.

Chú ý:

- Giá trị thời gian tối ưu được biểu thị bằng số thập phân thông qua giá trị ngày: 0.5 = 12 giờ ở đâu tốt , 1 = 1 ngày…

Ví dụ:

Chuyển đổi qua app các giá trị thời gian sau sang dạng số thập phân sử dụng hàm TIME()

Hàm TIME - Hàm trả về số thập phân cho 1 giá trị thời gian cụ thể trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =TIME(E8,F8,G8).

Hàm TIME - Hàm trả về số thập phân cho 1 giá trị thời gian cụ thể trong Excel

- Nhấn Enter -> kết quả giá trị 12:32:15 là:

Hàm TIME - Hàm trả về số thập phân cho 1 giá trị thời gian cụ thể trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho tất toán các giá trị còn lại kinh nghiệm được kết quả:

Hàm TIME - Hàm trả về số thập phân cho 1 giá trị thời gian cụ thể trong Excel

tối ưu Trên đây là hướng dẫn dịch vụ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TIME() trong Excel.

Chúc tốt nhất các bạn thành công!

4.9/5 (62 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online