Hàm T.INV.2T - Hàm trả về giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student trong Excel

Hàm T.INV.2T: Hàm trả về giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: T.INV(probability,deg_freedom)

Bài viết tốc độ dưới đây giới thiệu tới kỹ thuật các bạn hàm T.INV.2T - 1 trong số sử dụng những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê hướng dẫn rất vô hiệu hóa được ưa dùng trong Excel.

Hàm T.INV.2T - Hàm trả về giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo hai phía dịch vụ của phân bố t Student giả mạo . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: T.INV(probability,deg_freedom)

Trong đó:

- probability: Xác suất kết hợp nạp tiền với giá trị t tốc độ của phân bố t Student link down , là tham số bắt buộc.

- deg_freedom: Số bậc tự do như thế nào của phân bố danh sách , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Bất kì đối số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- lấy liền Nếu probability ≤ 0 ở đâu tốt hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- giá rẻ Nếu deg_freedom < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Giá trị tối thiểu qua app của deg_freedom phải bằng 1.

- xóa tài khoản Nếu deg_freedom không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- Hàm T.INV.2T trả về giá trị t qua app , sao cho P(|X| > t) = probability sửa lỗi với X là biến ngẫu nhiên phụ thuộc vào phân bố trên điện thoại P(|X| > t) = P(X < -t or X > t).

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo hai phía thanh toán của phân bố t Student phải làm sao của giá trị trong bảng dữ liệu giá rẻ dưới đây:

Hàm T.INV.2T - Hàm trả về giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =T.INV.2T(D6,D7)

Hàm T.INV.2T - Hàm trả về giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo hai phía kiểm tra của phân bố t Student là:

Hàm T.INV.2T - Hàm trả về giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student trong Excel

- Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm T.INV.2T - Hàm trả về giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student trong Excel

- Trường hợp xác suất kết hợp qua mạng với giá trị t lớn hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm T.INV.2T - Hàm trả về giá trị nghịch đảo hai phía của phân bố t Student trong Excel

lừa đảo Trên đây là hướng dẫn tối ưu và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T.INV.2T trong Excel.

Chúc vô hiệu hóa các bạn thành công!

4.8/5 (73 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online