Hàm T.TEST - Hàm trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

Hàm T.TEST: Hàm trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: T.TEST(array1,array2,tails,type)

Bài viết nguyên nhân dưới đây giới thiệu tới download các bạn hàm T.TEST - 1 trong số tự động những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê địa chỉ rất nạp tiền được ưa dùng trong Excel.

Hàm T.TEST - Hàm trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

Mô tả: Hàm trả về xác suất kết hợp tải về với Phép thử t Student phải làm sao . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: T.TEST(array1,array2,tails,type)

Trong đó:

- array1: Tập dữ liệu thứ 1 trên điện thoại , là tham số bắt buộc.

- array2: Tập dữ liệu thứ 2 kinh nghiệm , là tham số bắt buộc.

- tails: Xác định giá trị an toàn của phân phối vô hiệu hóa , là tham số bắt buộc gồm:

+ tails = 1 -> sử dụng phân phối 1 phía.

+ tails = 1 -> sử dụng phân phối 2 phía.

- type: Loại phép thử t cần thực hiện bản quyền , là tham số bắt buộc gồm:

+ type = 1 -> phép thử thực hiện từng cặp.

+ type = 2 -> phép thử thực hiện tính năng với 2 mẫu thử có cùng phương sai.

+ type = 3 -> phép thử thực hiện tối ưu với 2 mẫu thử khác phương sai.

Chú ý:

- tất toán Nếu hai mảng có số điểm dữ liệu khác nhau link down type = 1-> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

- Các giá trị đối số không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- hay nhất Nếu tails không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- ứng dụng Nếu tails nằm ngoài phạm vi giả mạo của nó -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính xác suất gắn mật khẩu với kiểm tra t Student theo mô tả trong bảng dữ liệu trực tuyến dưới đây:

Hàm T.TEST - Hàm trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

- Tính xác suất gắn miễn phí với kiểm tra t Student theo cặp tổng hợp với phân bố 2 phía trực tuyến . Tại ô cần tính nhập công thức: =T.TEST(C6:C10,D6:D10,2,1)

Hàm T.TEST - Hàm trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

- Nhấn Enter -> xác suất gắn tải về với kiểm tra t Student theo cặp địa chỉ với phân bố 2 phía là:

Hàm T.TEST - Hàm trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

- Tính xác suất gắn chi tiết với kiểm tra t Student hai mẫu thử cùng phương sai khóa chặn với phân bố 1 phía địa chỉ . Tại ô cần tính nhập công thức: =T.TEST(C6:C10,D6:D10,1,2)

Hàm T.TEST - Hàm trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

- Nhấn Enter -> xác suất gắn chia sẻ với kiểm tra t Student hai mẫu thử cùng phương sai trực tuyến với phân bố 1 phía là:

Hàm T.TEST - Hàm trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

ở đâu tốt Trên đây là hướng dẫn quảng cáo và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T.TEST trong Excel.

Chúc kinh nghiệm các bạn thành công!

4.9/5 (60 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online