Hàm TTEST - Trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị xác suất một phía của phép thử z. Đối với trung bình tổng thể giả thuyết μ0 hàm trả về xác suất rằng trung độ mẫu sẽ lớn hơn trung độ mẫu quan sát được trong bộ dữ liệu hay mảng.

Bài viết an toàn dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm ZTEST - Hàm tính giá trị xác suất một phía giả mạo của phép thử z.

Mô tả: Hàm trả về giá trị xác suất một phía xóa tài khoản của phép thử z tăng tốc . Đối qua web với trung bình tổng thể giả thuyết μ0 hàm trả về xác suất rằng trung độ mẫu tốt nhất sẽ lớn hơn trung độ mẫu quan sát vô hiệu hóa được trong bộ dữ liệu hay mảng.

Cú pháp: ZTEST(array,x,[sigma]).

Trong đó:

- array: Mảng hay khoảng dữ liệu thanh toán để kiểm tra x mẹo vặt , là tham số bắt buộc.

- x: Giá trị lấy liền để kiểm tra vô hiệu hóa , tham số bắt buộc.

- sigma: Độ lệch chuẩn tổng thể giảm giá , ở đâu tốt nếu bỏ qua giá trị mặc định là độ lệch chuẩn mẫu qua app , là tham số tùy ý.

Chú ý:

- địa chỉ Nếu mảng array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

- Hàm ZTEST tổng hợp được tính toán dựa trên công thức:

+ Trường hợp có sử dụng sigma:

Hàm TTEST - Trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

+ Trường hợp bỏ qua tham số sigma:

Hàm TTEST - Trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

- Hàm ZTEST cho biết xác suất trung độ mẫu trực tuyến sẽ lớn hơn giá trị quan sát xóa tài khoản được chính là AVERAGE(array) khi trung bình tổng thể cơ sở là μ0 => hàm ZTEST trên điện thoại sẽ trả về giá trị lớn hơn 0,5 khi AVERAGE(array) < μ0.

- Có thể sử dụng hàm ZTEST cài đặt để tính xác suất 2 phía dựa vào công thức:

2 * MIN(ZTEST(array,μ0,sigma) tự động , 1 - ZTEST(array,μ0,sigma)).

Ví dụ:

Hàm TTEST - Trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: =ZTEST(D6:I6,D7).

Hàm TTEST - Trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

Bước 2: Nhấn Enter -> giá trị hàm ZTEST là:

Hàm TTEST - Trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

vô hiệu hóa Ngoài ra bạn kiểm tra cũng cài đặt có thể tính xác suất 2 phía dựa vào hàm ZTEST:

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: =2*MIN(ZTEST(D6:I6,D7),1-ZTEST(D6:I6,D7)).

Hàm TTEST - Trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

Bước 2: Nhấn Enter -> giá trị hàm ZTEST theo 2 phía là:

Hàm TTEST - Trả về xác suất kết hợp với Phép thử t Student trong Excel

tài khoản Trên đây là hướng dẫn chi tiết ý nghĩa địa chỉ , cách sử dụng kích hoạt và một số chú ý khi sử dụng hàm ZTEST nơi nào .

Chúc full crack các bạn thành công!

4.9/5 (54 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext