Hàm tương thích trong excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết các hàm nằm trong nhóm hàm tương thích trong excel.

Bài viết khóa chặn dưới đây giới thiệu chi tiết mới nhất các hàm nằm trong nhóm hàm tương thích trong excel.

Hàm tương thích trong excel

1 thanh toán . Hàm BETADIST

Trả về mật độ xác suất tích lũy Beta giảm giá . Hàm link down được sử dụng kích hoạt để nghiên cứu sự biến thiên theo tỷ lệ phần trăm hướng dẫn . Tuy nhiên nguyên nhân hiện nay thanh toán đã có hàm mới chính xác hơn bản quyền và sát xóa tài khoản với thực tế hơn địa chỉ . Tùy vào yêu cầu bạn lựa chọn cho phù hợp.

2 phải làm sao . Hàm BETAINV

Hỗ trợ bạn tính giá trị nghịch đảo phải làm sao của hàm BETADIST cho một phân bố Beta xác định kỹ thuật . Sử dụng hàm này hợp lý nhất trong việc lập kế hoạch dự trù.

3 qua mạng . Hàm BINOMDIST

Thực hiện tính toán xác suất phân bố nhị thức chi tiết , hàm thường link down được sử dụng trong xác suất thống kê.

4 trên điện thoại . Hàm CHDIST

Thực hiện tính toán xác suất xóa tài khoản của một đầu bên trái xóa tài khoản hoặc bên phải mới nhất của phân bố khi bình phương.

5 ở đâu uy tín . Hàm CHIINV

Thực hiện tính toán giá trị nghịch đảo nguyên nhân của một xác suất ứng dụng và cho phép dự kiến kết quả so sánh ở đâu uy tín với kết quả sau khi tìm chi tiết được.

6 quảng cáo . Hàm CHITEST

Thực hện tính giá trị ở đâu uy tín của xác suất từ phân phối khi bình phương ở đâu nhanh với qua mạng các số liệu cho trước.

7 quản lý . Hàm CONCATENATE

Hàm cho phép nối kích hoạt các chuỗi kí tự ứng dụng với nhau tài khoản . lừa đảo Đặc biệt trong việc sắp xếp dữ liệu cần hàm này kinh nghiệm để nối chuỗi Họ như thế nào và tên.

8 qua app . Hàm CONFIDENCE

Tính toán như thế nào và đưa ra khoảng giá trị tin cậy ở đâu uy tín của trung bình tổng địa chỉ . Với hàm này bạn cần xác định ứng dụng được độ lệch chuẩn sửa lỗi và mức độ quan trọng giả mạo của dữ liệu.

9 miễn phí . Hàm COVAR

Sử dụng tổng hợp để tính phương sai lấy liền và trung bình tích giá rẻ của quảng cáo các độ lệch dịch vụ với mỗi cặp dữ liệu nằm trong 2 tập khác nhau giả mạo . Sử dụng hàm này kỹ thuật để xác định mối liên hệ giữa 2 tập dữ liệu đó.

10 qua app . Hàm CRITBINOM

Hàm trả về giá trị nhỏ nhất như thế nào , miễn phí được ứng dụng trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong 1 nhà máy hay xí nghiệp.

11 qua web . Hàm EXPONDIST

Trả về khoảng giá trị qua web của hàm mũ full crack được phân bố như thế nào hướng dẫn . Hàm này lừa đảo được ứng dụng mật khẩu để làm mẫu về khoảng thời gian kích hoạt để sử lý xong một khối lượng công việc.

12 nơi nào . Hàm FDIST

Thực hiện tính phân bố xác suất F cho 2 tập dữ liệu.Sử dụng hàm này phải làm sao để xác định mức đa dạng tổng hợp của 2 hàm này.

13 danh sách . Hàm FINV

Thực hiện tính giá trị nghịch đảo lừa đảo của phân bố xác suất F ở đầu bên phải mật khẩu . Hàm này miễn phí được ứng dụng trong việc so sánh sự biến đổi giữa 2 tập dữ liệu.

14 mẹo vặt . Hàm FORECAST

Dựa vào vô hiệu hóa các giá trị tăng tốc hiện tại thực hiện tính toán dự đoán xu hướng trực tuyến của giá trị đó trong tương lai phải làm sao . Ứng dụng hàm này trong việc phỏng đoán sự phát triển sản phẩm hay có hướng điều chỉnh hàng tồn kho.

15 hướng dẫn . Hàm FLOOR

Hàm làm tròn đến bội số gần nhất ở đâu nhanh của giá trị mật khẩu , hàm này có xu hướng làm trong hướng về số 0.

16 miễn phí . Hàm FTEST

Thực hiện tính giá trị xác suất hay nhất với phép thử t Studen.

17 kiểm tra . Hàm GAMMADIST

Thực hiện tính toán phân bố trực tuyến của gamma trực tuyến , quản lý được ứng dụng dữ liệu để nghiên cứu sự biến thiên lấy liền của an toàn các giá trị phân bố lệch.

18 quảng cáo . Hàm HYPGEOMDIST

Thực hiện tính toán trả về phân bố siêu bội.

19 nạp tiền . Hàm LOGINV

Thực hiện tính toán trả về giá trị nghịch đảo tài khoản của hàm phân phối logarit lũy tích.

20 hỗ trợ . Hàm LOGNORMDIST

Trả về giá trị phân bố chuẩn quản lý của hàm logarit lũy tích nạp tiền của 1 giá trị x nào đó.

21 mật khẩu . Hàm MODE

Trả về số dư ứng dụng của một phép chia nào đó.

22 thanh toán . Hàm NEGBINOMDIST

Thực hiện tính toán trả về phân bố nhị thức danh sách nhưng mang giá trị âm.

23 vô hiệu hóa . Hàm NORMDIST

Trả về giá trị phân bố cài đặt đã tốt nhất được chuẩn hóa nạp tiền với giá trị trung bình hướng dẫn đã lấy liền được chuẩn hóa cùng độ lệch chuẩn.

24 kiểm tra . Hàm NORMINV

Trả về giá trị nghịch đảo cập nhật của phân bố kiểm tra đã tất toán được chuẩn hóa giảm giá với giá trị trung bình xóa tài khoản đã kinh nghiệm được chuẩn hóa cùng độ lệch chuẩn.

25 phải làm sao . Hàm NORMSDIST

Trả về một hàm phân phối tích lũy mới nhất đã dịch vụ được chuẩn hóa.

26 tốt nhất . Hàm NORMSINV

Thực hiện tính toán trả về giá trị nghịch đảo miễn phí của phân bố tích lũy thường xóa tài khoản được chuẩn hóa.

27 tốc độ . Hàm PERCENTILE

Hàm trả về phân vị thứ k trong tập giá trị chi tiết . Hàm giảm giá được sử dụng quảng cáo để xác định ngưỡng hay phạm vi chấp nhận mật khẩu được tự động của tập giá trị.

28 tính năng . Hàm PERCENTIRANK

Trả về thứ hạng download của một giá trị quảng cáo , thứ hạng đó nhanh nhất được tính dựa trên việc so sánh tỷ lệ phần trăm giữa tăng tốc các giá trị trong một mảng hay tập dữ liệu nào đó.

29 hướng dẫn . Hàm POISSON

Trả về phân bố Poisson xác định giá trị X có bằng giá trị x i trong tập dữ liệu hay không.

30 tốt nhất . Hàm QUARTILE

Trả về tứ phân vị giảm giá của tập dữ liệu tài khoản , ứng dụng trong việc chia nhóm phải làm sao , xắp sếp vị trí.

31 ở đâu uy tín . Hàm RANK

Trả về thứ hạng sửa lỗi của nó trong danh sách số trực tuyến . Chú ý chỉ sử dụng trong dữ liệu số.

32 mới nhất . Hàm STDEV

Sử dụng hàm khóa chặn để lấy giá trị ước tính độ lệch chuẩn dựa trên tập hợp sửa lỗi các mẫu.

33 trên điện thoại . Hàm TDIST

Trả về phân bố là tốc độ các điểm phần trăm cho phân bố t Student lấy liền .

34 tổng hợp . Hàm TINV

Trả về phân bố t Sutudent tổng hợp nhưng giá trị đó là giá trị nghịch đảo link down .

35 tính năng . Hàm TTEST

Trả về xác suất kỹ thuật của phân bố t Student nhanh nhất , hàm này sử dụng nơi nào để xác định 2 mẫu có cùng xuất phát từ 1 tập gốc hay không tốt nhất .

36 thanh toán . Hàm VAR

Sử dụng hàm vô hiệu hóa nhằm mục đích ước tính giá trị phương sai dựa trên mẫu cho sẵn lấy liền .

37 địa chỉ . Hàm VARP

Thực hiện tính toán trả về giá trị dung sai dựa trên tổng thể dữ liệu kinh nghiệm .

38 trên điện thoại . Hàm WEIBULL

Trả về phân bố Weibull mật khẩu , sử dụng hàm giảm giá để xác định tuổi thọ 1 thiết bị dựa trên số liệu có sẵn hỗ trợ .

39 đăng ký vay . Hàm ZTEST

Trả về giá trị xác suất nơi nào nhưng giá trị đó chỉ là giá trị 1 phía nguyên nhân của kiểm tra z quản lý .

kỹ thuật Trên đây là tổng hợp tự động tất cả bản quyền các hàm nằm trong nhóm hàm tương thích cài đặt . Hy vọng bạn dữ liệu sẽ xác định tự động được nó khi cần sử dụng ở đâu tốt .

Chúc link down các bạn thành công!

4.8/5 (63 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online