Hàm TYPE - Hàm trả về kiểu dữ liệu của một giá trị bất kì trong Excel

Hàm TYPE: Hàm trả về kiểu dữ liệu của một giá trị bất kì. Ứng dụng hàm trong những hàm phụ thuộc vào kiểu giá trị. Cú pháp: TYPE(value)

Bài viết sửa lỗi dưới đây giới thiệu tới ở đâu uy tín các bạn hàm TYPE – 1 trong số giả mạo những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin danh sách rất tính năng được ưa dùng trong Excel.

Hàm TYPE - Hàm trả về kiểu dữ liệu của một giá trị bất kì trong Excel

Mô tả: Hàm trả về kiểu dữ liệu xóa tài khoản của một giá trị bất kì trên điện thoại . Ứng dụng hàm trong mới nhất những hàm phụ thuộc vào kiểu giá trị.

Cú pháp: TYPE(value)

Trong đó:

- value: Giá trị bất kì muốn xác định kiểu dữ liệu nạp tiền , là tham số bắt buộc cập nhật , giá trị trả về đăng ký vay của hàm tương ứng tăng tốc với kiểu dữ liệu xóa tài khoản như sau:

+ value ở dạng số -> hàm trả về giá trị 1.

+ value ở dạng văn bản -> hàm trả về giá trị 2.

+ value sử dụng những giá trị logic -> hàm trả về giá trị 4.

+ value download những giá trị lỗi -> hàm trả về giá trị 16.

+ value ở dạng mảng -> hàm trả về giá trị 64.

Chú ý:

- Hàm TYPE hữu dụng nhất khi kết hợp cập nhật với sử dụng các hàm sử dụng nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như hàm ARGUMENT kích hoạt , INPUT.

- Không thể dùng hàm TYPE trong việc xác định ô có chứa công thức hay không.

Ví dụ:

Xác định kiểu dữ liệu tăng tốc của nạp tiền các giá trị nhanh nhất được mô tả trong bảng công cụ dưới đây:

Hàm TYPE - Hàm trả về kiểu dữ liệu của một giá trị bất kì trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =TYPE(C6)

Hàm TYPE - Hàm trả về kiểu dữ liệu của một giá trị bất kì trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm TYPE - Hàm trả về kiểu dữ liệu của một giá trị bất kì trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho an toàn các giá trị còn lại an toàn được kết quả:

Hàm TYPE - Hàm trả về kiểu dữ liệu của một giá trị bất kì trong Excel

- Trường hợp value là giá trị lỗi phải làm sao , ví dụ 6 + abc -> kết quả là giá trị lỗi -> hàm trả về giá trị 16.

Hàm TYPE - Hàm trả về kiểu dữ liệu của một giá trị bất kì trong Excel

link down Trên đây là hướng dẫn khóa chặn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm TYPE trong Excel.

Chúc miễn phí các bạn thành công!

4.8/5 (71 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online