Hàm UNICHAR() và UNICODE() trong Excel

Hàm UNICHAR() và hàm UNICODE() được sử dụng cho bảng mã UNICODE, các bạn có thể lấy về ký tự Unicode từ giá trị số đầu vào với hàm UNICHAR() và ngược lại lấy về giá trị số từ ký tự Unicode đầu vào với hàm UNICODE().

Hàm UNICHAR() sử dụng và hàm UNICODE() bản quyền được sử dụng cho bảng mã UNICODE vô hiệu hóa , giá rẻ các bạn vô hiệu hóa có thể lấy về ký tự Unicode từ giá trị số đầu vào lấy liền với hàm UNICHAR() tính năng và ngược lại lấy về giá trị số từ ký tự Unicode đầu vào nhanh nhất với hàm UNICODE().

Hàm UNICHAR() và UNICODE() trong Excel

Bài viết mô tả cú pháp xóa tài khoản và cách sử dụng hàm UNICHAR() sửa lỗi và hàm UNICODE() trong Excel.

Hàm UNICHAR

Mô tả

Hàm UNICHAR() trả về ký tự Unicode kiểm tra của giá trị số đầu vào danh sách , hàm sử dụng được sử dụng cho bảng mã UNICODE.

Cú pháp

=UNICHAR(number)

Trong đó:

number là ký tự số cần chuyển về ký tự Unicode bản quyền , là tham số bắt buộc.

Ghi chú

- Ký tự Unicode trả về kinh nghiệm có thể là một chuỗi ký tự (như mã UTF-8 ở đâu uy tín , UTF-16).

- lừa đảo Nếu number là 0 (không) hay là vô hiệu hóa những giá trị số nằm ngoài phạm vi cho phép chi tiết , hàm UNICHAR trả về lỗi #VALUE! sửa lỗi .

- hay nhất Nếu number là ở đâu tốt các số thay thế một phần dữ liệu ở đâu tốt các kiểu dữ liệu không hợp lệ nhanh nhất , hàm download sẽ trả về lỗi #N/A.

Ví dụ

=UNICHAR(78)

Hàm UNICHAR() và UNICODE() trong Excel

Hàm UNICODE

Mô tả

Hàm UNICODE() trả về số khóa chặn của ký tự đầu vào full crack , khóa chặn nếu đầu vào là chuỗi ký tự tải về thì hàm trả về số cài đặt của ký tự đầu tiên trong chuỗi nguyên nhân . Sử dụng cho bảng mã Unicode.

Cú pháp

=UNICODE(text)

Trong đó:

text là ký tự công cụ hoặc chuỗi ký tự muốn lấy giá trị Unicode cài đặt , cập nhật nếu text chứa dữ liệu các loại dữ liệu không hợp lệ kinh nghiệm thì hàm bản quyền sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Ví dụ

=UNICODE("A")

Hàm UNICHAR() và UNICODE() trong Excel

=UNICODE("thuthuatphanmem.vn")

Hàm UNICHAR() và UNICODE() trong Excel

Cách sử dụng hai hàm UNICHAR() ở đâu uy tín và hàm UNICODE() miễn phí rất đơn giản ở đâu nhanh , tuy nhiên hai hàm này chỉ nguyên nhân được hỗ trợ giả mạo với phiên bản Excel 2013 còn full crack với Excel 2003 danh sách , 2007 nhanh nhất , 2010 không link down được hỗ trợ tốc độ . Các bạn nhanh nhất có thể cài phiên bản Office 2013 xóa tài khoản để sử dụng hai hàm này hướng dẫn . Chúc hỗ trợ các bạn thành công!

4.9/5 (84 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online