Hàm VARA - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel

Hàm VARA: Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bao gồm cả giá trị logic và văn bản. Cú pháp: VARA(value1, [value2], ...)

Bài viết giảm giá dưới đây giới thiệu tới sử dụng các bạn hàm VARA - 1 trong số hay nhất những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê quảng cáo rất dịch vụ được ưa dùng trong Excel.

Hàm VARA - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu giả mạo , kỹ thuật bao gồm cả giá trị logic danh sách và văn bản xóa tài khoản .

Cú pháp: VARA(value1 cài đặt , [value2] tăng tốc , ...)

Trong đó:

- VARA(value1 miễn phí , [value2] qua web , ...: Các đối số trong tổng thể cần tính phương sai địa chỉ , trong đó value1 là đối số bắt buộc ở đâu nhanh , kiểm tra các đối số nơi nào tiếp theo là tùy chọn miễn phí và chứa tối đa 254 đối số value.

Chú ý:

- Hàm VARA giả định qua app các đối số an toàn của nó là một mẫu tổng hợp của tập hợp.

- Đối số tối ưu có thể là số danh sách , tên vô hiệu hóa hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- công cụ Nếu đối số là mảng hay tham chiếu chỉ dữ liệu những giá trị trong mảng đó mới tất toán được dùng.

- kỹ thuật Khi gõ trực tiếp tốt nhất các giá trị logic cài đặt và trình bày số dạng văn bản vào tự động các đối số an toàn của hàm -> như thế nào những giá trị này giảm giá vẫn ở đâu tốt được tính.

- Giá trị True mới nhất được mặc định là 1 chia sẻ , giá trị False mặc định là 0.

- Hàm xảy ra lỗi khi kỹ thuật các đối số là văn bản an toàn hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.

- nạp tiền Nếu không muốn tính toán cả giá trị logic nơi nào và văn bản -> sử dụng hàm VAR.

- Phương trình tính toán hàm VARA là:

[frac{{sum {{{left( {x - overline x } ight)}^2}} }}{{left( {n - 1} ight)}}]

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính phương sai dựa trên mẫu trực tuyến của hay nhất các giá trị number trong bảng dữ liệu lấy liền dưới đây:

Hàm VARA - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =VARA(D6:D10)

Hàm VARA - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel

- Nhấn Enter -> phương sai dựa trên mẫu trên điện thoại của xóa tài khoản các giá trị number là:

Hàm VARA - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel

- Ở đây dịch vụ các giá trị logic ứng dụng được tính toán tương ứng sử dụng với giá trị mặc định cài đặt của nó.

- Trường hợp giá trị là văn bản cập nhật hoặc logic -> hàm trên điện thoại vẫn tính toán cập nhật và trả về kết quả:

Hàm VARA - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên mẫu, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel

nơi nào Trên đây là hướng dẫn trên điện thoại và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm VARA trong Excel.

Chúc kinh nghiệm các bạn thành công!

4.9/5 (54 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext