Hàm VARP - Hàm tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Hàm VARP: Hàm tính phương sai trên toàn bộ tập hợp, các đối số của hàm chỉ có thể là mảng hoặc tham chiếu, trong đó các giá trị logic và trình bày dưới dạng số khi gõ trực tiếp đều được đếm.

Bài viết bản quyền dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm VARP xóa tài khoản , Hàm tính phương sai trên toàn bộ tập hợp.

Mô tả: Hàm tính phương sai trên toàn bộ tập hợp đăng ký vay , kích hoạt các đối số hỗ trợ của hàm chỉ tài khoản có thể là mảng vô hiệu hóa hoặc tham chiếu xóa tài khoản , trong đó dữ liệu các giá trị logic hay nhất và trình bày dưới dạng số khi gõ trực tiếp đều mới nhất được đếm.

Cú pháp: VARP(number1,[number2],...).

Trong đó:

- Number1: Đối số dạng số đầu tiên tương ứng hướng dẫn với 1 tập hợp danh sách , là tham số bắt buộc.

- Number2,…: Là tải về các đối số dạng số từ 2 -> 255 tương ứng mới nhất với 1 tập hợp kiểm tra , là tham số tùy chọn.

Chú ý:

- Do hàm VARP giả định kinh nghiệm các đối số tài khoản của nó là toàn bộ tập hợp giảm giá , trường hợp dữ liệu thể hiện một mẫu lấy liền của một tập hợp cần sử dụng hàm VAR lừa đảo để tính phương sai.

- Các đối số tăng tốc của hàm nguyên nhân có thể là số tốt nhất , tên hay nhất , mảng hay nhất hoặc tham chiếu có chứa số.

- Trường hợp giả mạo các đối số là mảng link down hoặc tham chiếu tốc độ các giá trị số hay tham chiếu mới tự động được tính còn giá trị logic hướng dẫn , văn bản kích hoạt , giá trị trống bị bỏ qua.

- Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi hàm trả về giá trị lỗi vì không thể chuyển đổi kích hoạt các giá trị đó sang kiểu số.

- download Nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng các giá trị logic mật khẩu và trình bày số dạng văn bản vào trong 1 tham chiếu kích hoạt để tính toán cần sử dụng thêm hàm VARPA.

- Phương trình sửa lỗi của hàm VARP:

Hàm VARP - Hàm tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Trong đó:

- x là trung độ mẫu AVERAGE (số 1 hay nhất , số 2 khóa chặn , …).

- n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm VARP kinh nghiệm để tìm ra phương sai cho độ bền phải làm sao của giảm giá các công cụ giá rẻ với an toàn các giá trị number sau:

Hàm VARP - Hàm tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: =VARP(D6:D11) khóa chặn .

Hàm VARP - Hàm tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Bước 2: Nhấn Enter -> giá trị hàm VARP là:

Hàm VARP - Hàm tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

Trường hợp kỹ thuật các đối số không phải ở dạng số quản lý hoặc là giá trị trống -> nơi nào các giá trị này bị bỏ qua:

Hàm VARP - Hàm tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp trong Excel

tính năng Trên đây là cách sử dụng hàm VARP mẹo vặt và một số chú ý khi sử dụng hàm danh sách .

Chúc địa chỉ các bạn thành công!

4.9/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online