Hàm VARPA - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel

Hàm VARPA: Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm cả giá trị logic và văn bản. Cú pháp: VARPA(value1, [value2], ...)

Bài viết tính năng dưới đây giới thiệu tới công cụ các bạn hàm VARPA - 1 trong số hỗ trợ những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê qua mạng rất tự động được ưa dùng trong Excel.

Hàm VARPA - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp download , nhanh nhất bao gồm cả giá trị logic khóa chặn và văn bản miễn phí .

Cú pháp: VARPA(value1 quảng cáo , [value2] xóa tài khoản , ...)

Trong đó:

- value1 khóa chặn , [value2] giá rẻ , ...: Các đối số trong tổng thể cần tính phương sai giảm giá , trong đó value1 là đối số bắt buộc giá rẻ , download các đối số hướng dẫn tiếp theo là tùy chọn tính năng và chứa tối đa 254 đối số value.

Chú ý:

- Hàm VARPA giả định hỗ trợ các đối số tốt nhất của nó là toàn bộ tập hợp.

- Đối số ứng dụng có thể là số tốt nhất , tên tốt nhất hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- qua mạng Nếu đối số là mảng hay tham chiếu chỉ lấy liền những giá trị trong mảng đó mới qua mạng được dùng.

- qua mạng Khi gõ trực tiếp kinh nghiệm các giá trị logic lấy liền và trình bày số dạng văn bản vào miễn phí các đối số an toàn của hàm -> mới nhất những giá trị này hướng dẫn vẫn hướng dẫn được tính.

- Giá trị True tải về được mặc định là 1 qua app , giá trị False mặc định là 0.

- Hàm xảy ra lỗi khi qua mạng các đối số là văn bản phải làm sao hoặc giá trị lỗi không thể chuyển đổi.

- công cụ Nếu không muốn tính toán cả giá trị logic địa chỉ và văn bản -> sử dụng hàm VARP.

- Phương trình tính toán hàm VARA là:

[frac{{sum {{{left( {x - overline x } ight)}^2}} }}{n}]

Trong đó:

+ x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,…)

+ n là kích thước mẫu.

Ví dụ:

Tính phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp qua mạng của phải làm sao các giá trị number trong bảng dữ liệu như thế nào dưới đây:

Hàm VARPA - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =VARPA(D6:D10)

Hàm VARPA - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel

- Nhấn Enter -> phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp nạp tiền của tăng tốc các giá trị number là:

Hàm VARPA - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel

- Ở đây tăng tốc các giá trị logic giảm giá được tính toán tương ứng sửa lỗi với giá trị mặc định địa chỉ của nó.

- Trường hợp toàn bộ tự động các giá trị number là văn bản tự động hoặc logic -> hàm công cụ vẫn tính toán hướng dẫn và trả về kết quả:

Hàm VARPA - Hàm thực hiện tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp, bao gồm cả giá trị logic và văn bản trong Excel

hướng dẫn Trên đây là hướng dẫn full crack và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm VARPA trong Excel.

Chúc miễn phí các bạn thành công!

4.8/5 (60 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online