Hàm VDB - Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm VDB – Tính khấu hao tài sản cố định trong excel.

Bài viết nhanh nhất dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa lấy liền và cách sử dụng hàm VDB – Tính khấu hao tài sản cố định trong excel.

Mô tả: Hàm thực hiện tính khấu hao cho một tài sản sản trong nhiều kỳ giả mạo đã xác định danh sách , hàm tính toán dựa trên phương pháp số dư giảm dần kép.

Cú pháp: VDB(cost vô hiệu hóa , salvage chia sẻ , life giảm giá , start_period hướng dẫn , end_period chia sẻ , [factor] lấy liền , [no_switch]).

Trong đó:

- cost: Chi phí ban đầu giả mạo của tài sản dịch vụ , là tham số cố định.

- salvage: Giá trị thu hồi danh sách của tài sản là giá trị sau khi khấu hao nạp tiền của tài sản tổng hợp , là tham số bắt buộc.

- life: Số kỳ khấu hao tải về của tài sản lấy liền , là tham số bắt buộc.

- start_period: Kỳ đầu tiên muốn tính khấu hao quản lý của tài sản tốt nhất , là tham số bắt buộc.

- end_period: Kỳ cuối cùng muốn tính khấu hao mới nhất , là tham số bắt buộc.

- factor: Tỷ lệ giảm dần chia sẻ của số dư hỗ trợ , là tham số tùy chọn nạp tiền , tăng tốc nếu bỏ qua mẹo vặt được mặc định là 2.

- no_switch: Giá trị logic dùng mẹo vặt để xác định kinh nghiệm , khi số khấu hao lớn hơn mức giảm dần lấy liền của số dư có chuyển sang phương pháp khấu hao theo đường thẳng hay không ứng dụng .

+ Trường hợp no_switch = True: Không chuyển sang phương pháp khấu hao theo đường thẳng ngay cả khi giá trị khấu hao lớn hơn số dư giảm dần full crack .

+ Trường hợp no_switch = False trực tuyến hoặc bỏ qua: Thực hiện chuyển sang phương pháp khấu hao theo đường thăng khi giá trị khấu hao lớn hơn số dư giảm dần.

Chú ý:

- Trường hợp bạn không muốn dùng phương pháp số dư giảm dần kép khi tính khấu hao -> thay đổi giá trị Factor.

- Tất mật khẩu các qua mạng các tham số (ngoài no_switch) phải là số dương.

Ví dụ:

Tính khấu hao tài sản theo từng khoảng thời gian biết tài sản khi mua vào có giá trị 65.000.000 tổng hợp , giá trị thu hồi tốt nhất được khi hết hạn là 20.000.000 qua mạng , hạn sử dụng là 10 năm giá rẻ nơi nào được sử dụng trong nhiều kỳ.

Hàm VDB - Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần trong Excel

1 mới nhất . Khấu hao ngày đầu tiên

- Do tính khấu hao theo ngày nên giá trị vòng đời theo đơn vị ngày => nhập công thức: =VDB(B6,C6,D6*365,0,1) link down .

Hàm VDB - Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần trong Excel

Nhấn Enter -> giá trị khấu hao trong ngày đầu tiên là:

Hàm VDB - Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần trong Excel

2 tổng hợp . Khấu hao tháng thứ nhất

- Do tính khấu hao theo tháng nên vòng đời phải tính theo tháng -> nhập công thức: =VDB(B6,C6,D6*12,0,1).

Hàm VDB - Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần trong Excel

Nhấn Enter -> giá trị khấu hao trong tháng đầu tiên là:

Hàm VDB - Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần trong Excel

3 chi tiết . Khấu hao năm thứ nhất

Tại ô cần tính nhập công thức: =VDB(B6,C6,D6,0,1).

Hàm VDB - Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần trong Excel

Nhấn Enter -> giá trị khấu hao trong năm đầu tiên là:

Hàm VDB - Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần trong Excel

4 chi tiết . Khấu hao tháng thứ sáu tới tháng thứ 8 sử dụng phương pháp số dư giảm dần kép

Do tính khấu hao giữa trực tuyến các tháng nên vòng đời nguyên nhân được tính theo tháng -> tại ô cần tính nhập công thức: =VDB(B6,C6,D6*12,6,24) giảm giá .

Hàm VDB - Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần trong Excel

Nhấn Enter -> giá trị khấu hao từ tháng 6 tới tháng 24 là:

Hàm VDB - Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần trong Excel

5 vô hiệu hóa . Khấu hao tháng thứ 6 tới tháng thứ 24 sử dụng phương pháp đường thẳng qua web với factory = 1.8

Tương tự phần trên tại ô cần tính nhập công thức: =VDB(B6,C6,D6*12,6,24,1.8) tài khoản .

Hàm VDB - Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần trong Excel

Nhấn Enter -> giá trị khấu hao từ tháng 6 tới tháng 24 theo phương pháp đường thẳng lấy liền với factor =1.8 là:

Hàm VDB - Tính khấu hao tài sản theo phương pháp số dư giảm dần trong Excel

mật khẩu Như vậy tính theo hai phương pháp đường thẳng vô hiệu hóa và số dư giảm dần kép có kết quả khác nhau hoàn toàn full crack .

tải về Trên đây là ý nghĩa tối ưu tốt nhất các trường hợp tính toán trong hàm VDB hy vọng giúp ích cho danh sách các bạn ở đâu uy tín .

Chúc tăng tốc các bạn thành công!

4.9/5 (54 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online