Hàm ZTEST - Trả về giá trị xác suất một phía của kiểm tra z trong Excel

Hàm ZTEST: Hàm trả về giá trị xác suất một phía của phép thử z. Đối với trung bình tổng thể giả thuyết μ0 hàm trả về xác suất rằng trung độ mẫu sẽ lớn hơn trung độ mẫu quan sát được trong bộ dữ liệu hay mảng.

Bài viết trên điện thoại dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm ZTEST - Hàm tính giá trị xác suất một phía giá rẻ của phép thử z.

Mô tả: Hàm trả về giá trị xác suất một phía full crack của phép thử z miễn phí . Đối nơi nào với trung bình tổng thể giả thuyết μ0 hàm trả về xác suất rằng trung độ mẫu lừa đảo sẽ lớn hơn trung độ mẫu quan sát vô hiệu hóa được trong bộ dữ liệu hay mảng.

Cú pháp: ZTEST(array,x,[sigma]).

Trong đó:

- array: Mảng hay khoảng dữ liệu kích hoạt để kiểm tra x phải làm sao , là tham số bắt buộc.

- x: Giá trị download để kiểm tra khóa chặn , tham số bắt buộc.

- sigma: Độ lệch chuẩn tổng thể ở đâu uy tín , xóa tài khoản nếu bỏ qua giá trị mặc định là độ lệch chuẩn mẫu giả mạo , là tham số tùy ý.

Chú ý:

- ở đâu tốt Nếu mảng array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

- Hàm ZTEST kinh nghiệm được tính toán dựa trên công thức:

+ Trường hợp có sử dụng sigma:

Hàm ZTEST - Trả về giá trị xác suất một phía của kiểm tra z trong Excel

+ Trường hợp bỏ qua tham số sigma:

Hàm ZTEST - Trả về giá trị xác suất một phía của kiểm tra z trong Excel

- Hàm ZTEST cho biết xác suất trung độ mẫu bản quyền sẽ lớn hơn giá trị quan sát tải về được chính là AVERAGE(array) khi trung bình tổng thể cơ sở là μ0 => hàm ZTEST vô hiệu hóa sẽ trả về giá trị lớn hơn 0,5 khi AVERAGE(array) < μ0.

- Có thể sử dụng hàm ZTEST hướng dẫn để tính xác suất 2 phía dựa vào công thức:

2 * MIN(ZTEST(array,μ0,sigma) hay nhất , 1 - ZTEST(array,μ0,sigma)).

Ví dụ:

Hàm ZTEST - Trả về giá trị xác suất một phía của kiểm tra z trong Excel

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: =ZTEST(D6:I6,D7).

Hàm ZTEST - Trả về giá trị xác suất một phía của kiểm tra z trong Excel

Bước 2: Nhấn Enter -> giá trị hàm ZTEST là:

Hàm ZTEST - Trả về giá trị xác suất một phía của kiểm tra z trong Excel

quảng cáo Ngoài ra bạn chia sẻ cũng hướng dẫn có thể tính xác suất 2 phía dựa vào hàm ZTEST:

Bước 1: Tại ô cần tính nhập công thức: =2*MIN(ZTEST(D6:I6,D7),1-ZTEST(D6:I6,D7)).

Hàm ZTEST - Trả về giá trị xác suất một phía của kiểm tra z trong Excel

Bước 2: Nhấn Enter -> giá trị hàm ZTEST theo 2 phía là:

Hàm ZTEST - Trả về giá trị xác suất một phía của kiểm tra z trong Excel

dịch vụ Trên đây là hướng dẫn chi tiết ý nghĩa qua app , cách sử dụng mật khẩu và một số chú ý khi sử dụng hàm ZTEST tối ưu .

Chúc tăng tốc các bạn thành công!

4.8/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online