Kích thước khổ giấy A4, A3, A2, A1, A0 chuẩn

Bạn muốn biết kích thước chuẩn của các khổ giấy để xác định tài liệu, giấy tờ nào nên in khổ giấy nào cho phù hợp. Bài viết dưới đây chia sẻ cho các bạn kích thước chuẩn của các khổ giấy A4, A3, A2, A1, A0 và các kích thước k

Các bạn cần làm việc nhiều tính năng với in ấn tăng tốc các loại tài liệu phải làm sao , giấy tờ nên trực tuyến các bạn muốn biết kích thước chuẩn ứng dụng của tốt nhất các khổ giấy trên điện thoại để xác định tài liệu dữ liệu , giấy tờ nào nên in khổ giấy nào cho phù hợp tối ưu . Bài viết địa chỉ dưới đây chia sẻ cho full crack các bạn kích thước chuẩn qua web của dịch vụ các khổ giấy A4 kích hoạt , A3 trực tuyến , A2 địa chỉ , A1 lấy liền , A0 tối ưu phải làm sao các kích thước khổ giấy A khác sử dụng với đơn vị mm tốc độ , cm tăng tốc , inch.

Kích thước khổ giấy A4, A3, A2, A1, A0 chuẩn

Cách xác định kích thước kinh nghiệm các khổ giấy theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO):

  • Kích thước khổ giấy luôn viết chiều ngắn hơn trước.
  • Tất cả lấy liền các khổ giấy đều là tối ưu các hình chữ nhật giả mạo với tỷ lệ hai cạnh là xấp xỉ là 1,414.
  • Diện tích ứng dụng của khổ A0 quy định là 1m2 tự động , nguyên nhân các cạnh kích hoạt của khổ A0 ở đâu nhanh được xác định là 841 x1189 mm.
  • Mỗi khổ giấy sau có diện tích bằng 50% diện tích khổ trước tốc độ , sử dụng được chia bằng cách cắt khổ trước theo đường cắt song song ứng dụng với cạnh ngắn thành hai phần có diện tích bằng nhau.
  • Chiều dài tiêu chuẩn an toàn và chiều rộng địa chỉ của mỗi kích thước tự động được làm tròn đến mm gần nhất

Trong giả mạo các khổ giấy mới nhất thì khổ A4 là khổ giấy thường miễn phí được sử dụng trong in ấn công cụ với kích thước chuẩn:

A4 = 210 x 297 mm = 21 x 29,7 cm = 8.27 x 11.69 inch

Kích thước chuẩn khổ giấy A0 qua app , A1 khóa chặn , A2 quảng cáo , A3 ở đâu tốt , A4 theo mm đăng ký vay , cm mật khẩu và inch

Kích cỡ

Kích thước (mm)

Kích thước (cm)

Kích thước (inch)

A0

841 × 1189

84,1 × 118,9

33,1 × 46,8

A1

594 × 841

59,4 × 84,1

23,4 × 33,1

A2

420 × 594

42 × 59,4

16,5 × 23,4

A3

297 × 420

29,7 × 42

11,69 × 16,54

A4

210 × 297

21 × 29,7

8,27 × 11,69

Kích thước khổ giấy A4, A3, A2, A1, A0 chuẩn

lấy liền Ngoài ra còn có như thế nào các kích thước chuẩn quản lý của trực tuyến các khổ giấy A5 qua web , A6 hỗ trợ , A7 hỗ trợ , A8 tải về , A9 qua mạng , A10 kích hoạt , A11 hỗ trợ , A12 kinh nghiệm , A13 cập nhật các bạn có thể tham khảo.

Kích cỡ

Kích thước (mm)

Kích thước (cm)

Kích thước (inch)

A5

148 × 210

14,8 × 21

5,83 × 8,27

A6

105 × 148

10,5 × 14,8

4,1 × 5,8

A7

74 × 105

7,4 × 10,5

2,9 × 4,1

A8

52 × 74

5,2 × 7,4

2,0 × 2,9

A9

37 × 52

3,7 × 5,2

1,5 × 2,0

A10

26 × 37

2,6 × 3,7

1,0 × 1,5

A11

18 × 26

1,8 × 2,6

 

A12

13 × 18

1,3 × 1,8

 

A13

9 × 13

0,9 × 1,3

 

mật khẩu Như vậy trực tuyến với tổng hợp những thông tin cài đặt mà bài viết danh sách đã cung cấp hi vọng link down các bạn full crack sẽ biết về kích thước khổ giấy A4 lấy liền , A3 thanh toán , A2 qua app , A1 phải làm sao , A0 chuẩn mẹo vặt cài đặt các kích thước khổ giấy A khác tổng hợp cũng như biết cách xác định khổ giấy theo chuẩn ISO.

4.9/5 (37 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext