Lồng khung và hiệu ứng cho hình ảnh trong Word

Giới thiệu cách lồng khung và hiệu ứng hình ảnh trong Word. 1. Cách lồng khung cho hình ảnh. Có rất nhiều cách để tạo khung cho hình ảnh trong văn bản. - Kích chọn vào hình ảnh - vào thẻ Format - Quick Styles lựa chọn kiểu khung hình nhanh có s

Bài viết địa chỉ dưới đây giới thiệu chi tiết tới dịch vụ các bạn cách lồng khung tự động và hiệu ứng hình ảnh trong Word.

1 tất toán . Cách lồng khung cho hình ảnh.

trực tuyến rất nhiều cách trực tuyến để tạo khung cho hình ảnh trong văn bản.

- Kích chọn vào hình ảnh -> vào thẻ Format -> Quick Styles lựa chọn kiểu khung hình nhanh có sẵn cho hình ảnh:

Lồng khung và hiệu ứng cho hình ảnh trong Word

- Kết quả khóa chặn đã tạo an toàn được khung cho hình ảnh:

Lồng khung và hiệu ứng cho hình ảnh trong Word

- Bạn thanh toán có thể tạo thêm màu đường viền cho khung bằng cách kích chọn vào ảnh -> Format -> kích chọn vào biểu tượng Format Border lựa chọn màu cần tô cho đường viền -> kết quả:

Lồng khung và hiệu ứng cho hình ảnh trong Word

- giá rẻ Ngoài ra bạn tổng hợp có thể tạo kích hoạt các khung hình khác có gắn thêm nội dung mô tả bằng cách kích chọn vào biểu tượng Convert to SmartArt Graphic -> lựa chọn kiểu SmartArt cho hình ảnh (đây là tính năng mới dịch vụ mà Word 2013 hỗ trợ):

Lồng khung và hiệu ứng cho hình ảnh trong Word

- Sau khi chọn kiểu SmartArt nhập nội dung text cho hình ảnh khóa chặn được kết quả:

Lồng khung và hiệu ứng cho hình ảnh trong Word

2 trực tuyến . Tạo hiệu ứng cho hình ảnh.

- Microsoft Word hỗ trợ nhiều kiểu hiệu ứng cho hình ảnh: Chọn vào hình ảnh cần tạo hiệu ứng -> kích chọn vào biểu tượng Picture Effects -> lựa chọn kiểu hiệu ứng muốn áp dụng:

Lồng khung và hiệu ứng cho hình ảnh trong Word

- Kết quả hình ảnh sau khi tạo hiệu ứng:

Lồng khung và hiệu ứng cho hình ảnh trong Word

phải làm sao Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách lồng khung tài khoản và hiệu ứng cho hình ảnh trong Word tốc độ .

Chúc nạp tiền các bạn thành công!

4.9/5 (62 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext