Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel. Vì muốn bảo vệ file Excel của mình tránh bị người khác truy cập và sử dụng mà các bạn đã đặt mật khẩu để bảo vệ file Excel. Nhưng thật không may các bạn bị quên mật khẩu file Excel mà bạn

Vì muốn bảo vệ file Excel mới nhất của mình tránh bị người khác truy cập tính năng và sử dụng hay nhất khóa chặn các bạn kích hoạt đã đặt mật khẩu hướng dẫn để bảo vệ file Excel ứng dụng . Nhưng thật không may lấy liền các bạn bị quên mật khẩu file Excel download mà bạn lại chưa lưu mật khẩu vào ghi chú nào dữ liệu . Các bạn chưa biết phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel xóa tài khoản ? Vậy tự động các bạn hãy cùng tham khảo bài viết trên điện thoại dưới đây.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Dưới đây bài viết hướng dẫn qua web các bạn qua web các cách thực hiện khi bạn quên mật khẩu file Excel qua web để nạp tiền có thể truy cập vào file Excel quảng cáo của mình nơi nào , mời sử dụng các bạn cùng theo dõi.

Cách 1: Lấy lại mật khẩu file Excel bằng phần mềm Office password recovery

tốc độ Khi quên mật khẩu đăng nhập vào file Excel trực tuyến các bạn trên điện thoại có thể lựa chọn phần mềm Office password recovery đăng ký vay để khôi phục ở đâu nhanh , lấy lại mật khẩu file Excel chi tiết mà bạn hay nhất đã quên tự động . Để sử dụng phần mềm Office password recovery trực tuyến để lấy lại mật khẩu file Excel trực tuyến các bạn thực hiện qua mạng như sau:

Bước 1: Các bạn cần tải link down và cài đặt Office password recovery vào máy tính.

 • Đường dẫn tải https://www.iseepassword.com/office-password-recovery.html

Bước 2: Sau khi cài đặt xong dịch vụ các bạn chạy chương trình tài khoản , trên giao diện ở đâu tốt các bạn chọn Open vô hiệu hóa để mở cửa sổ Open File.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Xuất hiện cửa sổ Open File như thế nào các bạn điều hướng ứng dụng và lựa chọn đến file Excel lừa đảo mà bạn quên mật khẩu địa chỉ và nhấn Open.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Bước 3: Trong phần Type of attack tài khoản các bạn có 4 kiểu tấn công:

 • Brute-force Attack: sử dụng kiểu này hỗ trợ nếu ở đâu tốt các bạn không biết thanh toán hoặc nhớ bất kỳ ký tự nào trong mật khẩu file Excel tổng hợp . Các bạn cần thiết lập phạm vi trong thẻ Range đăng ký vay và độ dài mật khẩu trong thẻ Length nhanh nhất để rút ngắn thời gian giả mạo và tăng khả năng khôi phục tất toán , lấy lại mật khẩu file Excel.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

 • Mask Attack: sử dụng nếu địa chỉ các bạn khóa chặn vẫn nhớ một số ký tự trong mật khẩu file Excel kiểm tra thì phải làm sao các bạn nên chọn Mask giảm giá và chỉ định mật khẩu sử dụng biểu tượng “?” thay thế bằng ký tự tự động mà bạn không nhớ đăng ký vay , phải làm sao để rút ngắn thời gian khôi phục mật khẩu kiểm tra thì công cụ các bạn nhanh nhất có thể sử dụng kết hợp kiểu Brute-Force tốc độ với Mask qua app .

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

 • Dictionary Attack: tải về nếu tự động các bạn qua app đã ghi chú mật khẩu trên một tài liệu nào đó tải về , khóa chặn các bạn hãy tạo một từ điển mật khẩu hay nhất sau đó sử dụng kiểu tấn công Dictionary trên điện thoại để khôi phục phải làm sao , lấy lại mật khẩu cho file Excel nhanh hơn cài đặt . dữ liệu Nếu không phải làm sao các bạn tải về cũng địa chỉ có thể sử dụng từ điển hay nhất được tạo phải làm sao bởi chương trình mật khẩu.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

 • Smart Attack: chọn kiểu tấn công này công cụ nếu mật khẩu file Excel mật khẩu của bạn phức tạp ở đâu tốt mà bạn lại không nhớ gì về nó.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Các bạn chọn kiểu tấn công giảm giá và thiết lập qua mạng các tùy chọn tương ứng quảng cáo để nâng cao hiệu quả tăng tốc và rút ngắn thời gian khôi phục tải về , lấy lại mật khẩu file Excel.

Bước 4: Sau khi mẹo vặt đã thiết lập xong sửa lỗi các bạn chọn Start an toàn để chương trình bắt đầu tìm mật khẩu.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Quá trình tìm nhanh hay chậm tùy thuộc vào độ dài cập nhật và phức tạp tài khoản của mật khẩu bản quyền , tổng hợp nếu mật khẩu ngắn khóa chặn và đơn giản công cụ thì chương trình tốt nhất sẽ tìm thấy nhanh chóng.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Sau khi tìm công cụ được mật khẩu qua web thì chương trình mẹo vặt sẽ dừng trên điện thoại và hiển thị mật khẩu mới nhất , kinh nghiệm các bạn tự động có thể nhấn chọn Copy tính năng để sao chép lừa đảo hoặc tự ghi nhớ mật khẩu full crack mà chương trình tìm khóa chặn được.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Sau đó dán hay nhập mật khẩu vào ô password thanh toán để mở file Excel.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Cách 2: Xóa mật khẩu file Excel bằng phần mềm Office Password Remover

Thay vì cách 1 địa chỉ các bạn khôi phục lấy lại mật khẩu file Excel download , nơi nào thì địa chỉ các bạn hướng dẫn có thể lựa chọn cách này như thế nào để xóa mật khẩu file Excel mật khẩu để truy cập trực tiếp vào file Excel ứng dụng mà không cần mật khẩu nữa nơi nào . Các bạn thực hiện kích hoạt như sau:

Bước 1: Tải download và cài đặt Office Password Remover vào máy tính.

 • Tải tại trang chủ https://www.isumsoft.com/excel-password-remover/

Bước 2: Chạy chương trình sau khi cài đặt xong qua app , trên giao diện quản lý các bạn chọn Open.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Sau đó điều hướng kích hoạt và chọn đến file Excel tốc độ mà bạn cần xóa mật khẩu.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Quá trình xóa nhanh hay chậm tùy thuộc vào độ phức tạp nguyên nhân của mật khẩu tối ưu , khi chương trình xóa xong nhanh nhất các bạn đăng ký vay sẽ lấy liền có thể truy cập file Excel miễn phí của bạn nơi nào mà không cần mật khẩu.

Cách 3: Phá mật khẩu bảo vệ sheet

mẹo vặt Nếu tốt nhất các bạn khóa chặn vẫn mở giá rẻ được file Excel giảm giá nhưng không chỉnh sửa kích hoạt được nội dung trong Sheet vì Sheet đăng ký vay đã nạp tiền được đặt mật khẩu bảo vệ nguyên nhân , lấy liền các bạn giảm giá có thể phá mật khẩu sheet bằng cách thực hiện ở đâu tốt như sau:

Bước 1: Mở file Excel tổng hợp , trên giao diện Excel ở đâu nhanh các bạn chọn Developer -> Visual Basic phải làm sao hoặc nhanh nhất các bạn nhấn tổ hợp All + F11 kỹ thuật để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Bước 2: Tiếp theo kỹ thuật các bạn chọn Insert -> Module.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Bước 3: Sao chép đoạn code hỗ trợ dưới đây hỗ trợ và dán vào khung soạn code phía bên phải.

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
 MsgBox "Sheet "" & ActiveSheet.Name & "" is unprotected!" xóa tài khoản , vbInformation
Else
 If MsgBox("Sheet "" & ActiveSheet.Name & "" is protected công cụ , do you want to unprotect it?" mật khẩu , _
 vbYesNo + vbQuestion tải về , "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
 Dim i As Integer ứng dụng , j As Integer miễn phí , k As Integer
 Dim l As Integer phải làm sao , m As Integer xóa tài khoản , n As Integer
 Dim i1 As Integer sửa lỗi , i2 As Integer hỗ trợ , i3 As Integer
 Dim i4 As Integer mật khẩu , i5 As Integer tính năng , i6 As Integer
 On Error Resume Next
 For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
 For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
 For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
 For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
  ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
  Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
  Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
 Next: Next: Next: Next: Next: Next
 Next: Next: Next: Next: Next: Next
 If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet "" & ActiveSheet.Name & "" is unprotected!" link down , vbInformation
End If
End Sub

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Bước 4: Đóng cửa sổ Visual Basic trực tuyến , download các bạn chọn vào sheet cần phá mật khẩu đăng ký vay , tiếp theo nạp tiền các bạn chọn View -> Marcos.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Bước 5: Xuất hiện hộp thoại Marcros trực tuyến các bạn nhấp đúp chuột trái chọn PasswordBreaker().

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Bước 6: Xuất hiện thông báo xác nhận mở khóa mật khẩu sheet bạn chọn khóa chặn các bạn nhấn chọn Yes full crack để đồng ý.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

Sau khi mở khóa thành công giá rẻ các bạn miễn phí sẽ nhận link down được thông báo Sheet ’tên sheet’ is unprotected! hỗ trợ , tối ưu như vậy địa chỉ các bạn download đã mở khóa sheet thành công hướng dẫn các bạn cập nhật có thể chỉnh sửa sheet như bình thường vì sheet lúc này chi tiết đã không còn mật khẩu bảo vệ nữa.

Phải làm gì khi quên mật khẩu file Excel

sử dụng Trên đây bài viết sửa lỗi đã hướng dẫn danh sách các bạn tổng hợp các cách thanh toán vô hiệu hóa các bạn dữ liệu có thể lựa chọn thực hiện nầu công cụ các bạn quên mật khẩu file Excel xóa tài khoản . Hi vọng miễn phí với xóa tài khoản các cách hay nhất mà bài viết chia sẻ ở đâu tốt các bạn nhanh nhất sẽ miễn phí có thể mở download được file Excel khi tài khoản các bạn trót quên mật khẩu mẹo vặt . Chúc mật khẩu các bạn thành công!

4.9/5 (54 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online