Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm. Trong Excel có 3 hàm cơ bản giúp các bạn tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel là hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID. Nếu các bạn đang cần tách chữ ra khỏi chuỗi vậy các bạn hãy cùng tham

Trong Excel có 3 hàm cơ bản giúp tổng hợp các bạn tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel là hàm LEFT sửa lỗi , hàm RIGHT cài đặt , hàm MID nguyên nhân . hay nhất Nếu qua app các bạn đang cần tách chữ ra khỏi chuỗi vậy kích hoạt các bạn hãy cùng tham khảo bài viết thuthuatphanmem.vn chia sẻ sửa lỗi dưới đây.

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Dưới đây là cách sử dụng tăng tốc các hàm tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel ứng dụng , ví dụ minh họa mật khẩu và cách làm cụ thể hướng dẫn , mời nguyên nhân các bạn cùng theo dõi.

Hàm LEFT ()

Hàm LEFT là hàm tách ký tự trong chuỗi từ bên trái.

Cú pháp: =LEFT(text; n)

Trong đó: text là chuỗi ký tự nhanh nhất mà bạn muốn tách chữ (ký tự); n là số ký tự cần tách ra khỏi chuỗi bắt đầu từ vị trí đầu tiên ( tự động nếu bỏ qua đối số n nơi nào thì mặc định tối ưu sẽ là 1).

Ví dụ: Tách 4 ký tự đầu tiên trong mã nhân viên sử dụng hàm LEFT.

=LEFT(A3;4) trong đó A3 là ô chứa mã nhân viên ở đâu tốt , 4 là số ký tự kỹ thuật các bạn muốn tách.

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Các bạn chi tiết có thể tìm hiểu thêm về hàm LEFT tại đây (http://thuthuatphanmem.vn/ham-left-va-leftb-ham-cat-chuoi-trong-excel/ ).

Hàm RIGHT ()

Hàm RIGHT là hàm tách ký tự trong chuỗi từ bên phải.

Cú pháp: =RIGHT(text; n)

Trong đó: text là chuỗi ký tự cần tách tính năng , n là số ký tự cần tách từ bên phải chuỗi.

Ví dụ:

Tách 4 ký tự số trong mã nhân viên như hình xóa tài khoản dưới đây:

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Sử dụng hàm RIGHT: =RIGHT(A3;4) trong đó A3 là chuỗi cần tách hướng dẫn , 4 là số ký tự cần tách từ bên phải.

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Các bạn tự động có thể tìm hiểu thêm về hàm RIGHT tại đây (http://thuthuatphanmem.vn/ham-right-va-rightb-trong-excel/ ).

Hàm MID ()

Hàm MID là hàm tách ký tự nằm ở giữa chuỗi.

Cú pháp: =MID(text; start_num; num_chars)

Trong đó:

  • text là chuỗi ký tự cần tách.
  • start_num là vị trí ký tự đầu tiên trên điện thoại mà bạn cần tách trong chuỗi.
  • num_chars là số ký tự cần tách.

Ví dụ: giả mạo các bạn muốn tách 2 ký tự bắt đầu từ ký tự thứ 3.

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Các bạn sử dụng hàm MID: =MID(A3;3;2)

Trong đó A3 là chuỗi ký tự mật khẩu , văn bản cần tách; 3 là vị trí bắt đầu tách; 2 là số ký tự cần tách.

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Các bạn công cụ có thể tìm hiểu thêm về hàm MID tại đây kỹ thuật . (http://thuthuatphanmem.vn/ham-mid-trong-excel-cach-su-dung-ham-mid-va-vi-du-minh-hoa/ )

Một số ví dụ tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel khác.

Ví dụ 1: Tách tên tài khoản trước dấu @ từ chuỗi đầy đủ.

Giả sử kinh nghiệm các bạn có ở đâu uy tín các địa chỉ mail như bảng dưới:

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Để tách phần tên tài khoản phía trước dấu @ ở đâu nhanh các bạn sử dụng hàm LEFT lấy liền như sau:

=LEFT(A3;SEARCH("@";A3)-1)

Trong đó:

  • A3 là ô địa chỉ đầy đủ sử dụng mật khẩu các bạn cần tách;
  • SEARCH("@";A3)-1 là số ký tự cần tách thanh toán , hàm Search tốc độ sẽ giúp giá rẻ các bạn tìm kiếm vị trí ký tự @ trong chuỗi A3 cập nhật , vô hiệu hóa sau đó lấy vị trí đó trừ đi 1 chia sẻ để không tách ký tự @.

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Sau đó dữ liệu các bạn sao chép xuống dưới đăng ký vay để tách tối ưu các tài khoản khác.

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Ví dụ 2: Tách chuỗi sau dấu @ trong ở đâu nhanh các tài khoản gmail.

Cũng trong dữ liệu dịch vụ của ví dụ 1 chia sẻ , tốc độ các bạn muốn tách dịch vụ riêng cả chuỗi ký tự sau ký tự @ nhanh nhất các bạn ở đâu uy tín có thể thực hiện ứng dụng như sau:

=RIGHT(A3;LEN(A3)-SEARCH("@";A3))

Trong đó:

  • A3 là ô chứa dữ liệu cần tách.
  • LEN(A3)-SEARCH("@";A3) là số ký tự cần tách từ bên phải qua app , hàm LEN(A3) là số ký tự lừa đảo của chuỗi A3 phải làm sao , SEARCH(“@”;A3) là vị trí ký tự @ trong chuỗi cập nhật . nguyên nhân Như vậy LEN(A3)-SEARCH("@";A3) là tổng số ký tự quản lý của chuỗi cần tách trừ đi số ký tự từ đầu chuỗi đến vị trí ký tự @.

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Ví dụ 3: Tách tính năng các chữ trong hai dấu gạch ngang trong chuỗi ký tự.

Giả sử phải làm sao các bạn cần tách ký tự giữa hai dấu gạch ngang như hình đăng ký vay dưới đây.

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Các bạn sử dụng hàm MID kết hợp hàm SEARCH trực tuyến như sau:

=MID(C3;SEARCH("-";C3)+1;SEARCH("-";C3;SEARCH("-";C3)+1)-SEARCH("-";C3)-1)

Trong đó:

  • C3 là chuỗi ký tự giả mạo các bạn cần tách.
  • SEARCH("-";C3)+1 là vị trí bắt đầu cần tách nạp tiền , hàm Search giúp kiểm tra các bạn tìm kiếm vị trí dấu “-“ từ vị trí đầu tiên sửa lỗi , chi tiết sau đó tải về các bạn cần cộng thêm 1 chi tiết để vị trí bắt đầu cần tách tổng hợp sẽ là vị trí sau dấu “-“.
  • SEARCH("-";C3;SEARCH("-";C3)+1)-SEARCH("-";C3)-1 là số lượng ký tự cần tách tải về , trong đó hàm Search tìm kiếm vị trí địa chỉ của dấu “-“ thứ 2 trong ô C3 địa chỉ và tìm kiếm từ vị trí bắt đầu cần tách (SEARCH("-";C3)+1) qua mạng . Sau khi tìm kiếm chi tiết được vị trí an toàn của dấu “-“ thứ 2 dữ liệu thì địa chỉ sẽ trừ đi vị trí trực tuyến của dấu trừ thứ nhất SEARCH("-";C3) xóa tài khoản và trừ đi 1 cài đặt để khi tách qua mạng sẽ không tách cả dấu “-“ thứ 2 khóa chặn như vậy tăng tốc sẽ ra số lượng ký tự cần tách (chính là số lượng giảm giá các ký tự trong hai dấu trừ).

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

Sau đó danh sách các bạn chỉ cần sao chép công thức xuống nhanh nhất các ô phía dưới là dữ liệu các bạn quảng cáo đã giá rẻ có thể tách hết miễn phí các chuỗi ký tự.

Tách chữ ra khỏi chuỗi trong Excel, ví dụ minh họa và cách làm

tất toán Trên đây bài viết tải về đã chia sẻ qua app các bạn cách tách chữ (ký tự) ra khỏi chuỗi văn bản trong Excel chia sẻ , sử dụng các bạn cần ghi nhớ kích hoạt được địa chỉ các hàm tách ký tự kỹ thuật để áp dụng cho từng bài toán link down , từng yêu cầu cụ thể bản quyền . Hi vọng bài viết này dịch vụ sẽ giúp ích cho nạp tiền các bạn download . Chúc dữ liệu các bạn thành công!

4.9/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext