Tạo lịch trong Excel

Bạn  muốn tạo lịch, chèn lịch trong Excel để in ra sử dụng hay làm cho bảng tính đẹp hơn. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tạo lịch trong Excel từ đơn giản đến nâng cao cho các bạn tham khảo.

Bạn  muốn tạo lịch tăng tốc , chèn lịch trong Excel qua web để in ra sử dụng hay làm cho bảng tính đẹp hơn sử dụng . Bài viết link down dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tạo lịch trong Excel từ đơn giản đến nâng cao cho chi tiết các bạn tham khảo.

1 sửa lỗi . Tạo lịch trong Excel một năm một ở đâu uy tín .

Ví dụ tạo lịch năm 2018.

Bước 1: Tạo bảng theo mẫu là tháng 1 trong năm quảng cáo , đối chiếu ngày mùng một tháng 1 năm 2018 rơi vào ngày thứ mấy danh sách . Ở đây ngày mùng 1 rơi vào ngày thứ 2 nên nhập giá trị ngày thứ 2 là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018.

Tạo lịch trong Excel

Bước 2: Giá trị ngày thứ 3 bằng giá trị ô trong ngày thứ 2 cộng thêm 1 nguyên nhân , tương tự tính giá trị cho địa chỉ các ô còn lại cài đặt . Riêng ô đầu tiên quảng cáo của hàng thứ 4 bạn cần áp dụng hàm If kiểm tra để tránh trường hợp vượt hay nhất quá tháng có 31 an toàn hoặc khóa chặn quá 28 ngày bằng cách nhập công thức: =IF(H10<>"",IF(MONTH(H10)<>MONTH(H10+1),"",H10+1),"")

Tạo lịch trong Excel

Bước 3: Giá trị ô bên cạnh khóa chặn được tính theo giá trị ô trước nó -> nhập công thức: =IF(B11<>"",IF(MONTH(B11)<>MONTH(B11+1),"",B11+1),"")

Tạo lịch trong Excel

Kết quả như thế nào đã tạo lịch cho tháng 1:

Tạo lịch trong Excel

Bước 4: Để trên lịch chỉ hiển thị giá trị ngày -> lựa chọn toàn nội dung tháng 1 -> chuột phải chọn Format Cell trong mục Custom nhập d -> OK:

Tạo lịch trong Excel

Sau khi nhấn Ok phải làm sao được kết quả:

Tạo lịch trong Excel

Bước 5: Bạn cần định dạng lại bảng trước khi sao chép:

Tạo lịch trong Excel

Bước 6: Sao chép bảng vừa tạo thành 3 bảng như hình:

Tạo lịch trong Excel

Chỉnh sửa lại ngày nguyên nhân của công cụ các tháng cho phù hợp tài khoản , xác định ngày cuối cùng hỗ trợ của tháng trước là ngày thứ mấy -> từ đó chỉnh sửa lại ngày đầu tiên nhanh nhất của tháng sau rơi vào ngày thứ mấy cho phù hợp dữ liệu , ví dụ ngày 31-1 rơi vào thứ 4 -> ngày 1-2 rơi vào thứ 5:

Tạo lịch trong Excel

Bước 7: Sau khi chỉnh sửa xong 3 tháng sao chép 3 tháng cho đủ 12 tháng -> tiến hành sửa ngày cho phù hợp (lưu ý chỉ sửa một số ngày đầu tiên cài đặt , địa chỉ các ngày địa chỉ tiếp theo tự động nhảy theo công thức):

Tạo lịch trong Excel

Sau khi chỉnh sửa xong bạn mẹo vặt đã tạo lịch gồm 12 tháng cho năm 2018:

Tạo lịch trong Excel

Bước 8: nạp tiền Thêm đánh dấu một số ngày nghỉ trong năm chia sẻ , ví dụ có 2 ngày nghỉ 30-4 địa chỉ và 1-5 bạn tạo vùng dữ liệu chứa 2 ngày đó -> lựa chọn từ ngày đầu tiên dữ liệu của năm tới tháng cuối cùng -> vào thẻ Home -> Conditional Formating -> New Ruler:

Tạo lịch trong Excel

Bước 9: Hộp thoại xuất hiện nhập công thức: Match(B7,$Z7$Z13,0) kiểm tra . Trong đó B7 là ô đầu tiên trực tuyến của tháng đầu tiên miễn phí , ,$Z7$Z13 là vùng dữ liệu chứa ngày cần đánh dấu quảng cáo . Kích chọn Format tốc độ để định dạng màu nền kỹ thuật và chữ cho ô chứa ngày cần đánh dấu:

Tạo lịch trong Excel

Bước 10: Lựa chọn màu nền hay nhất và màu chữ cho ô cần đánh dấu -> OK:

Tạo lịch trong Excel

Kết quả kinh nghiệm đã tạo địa chỉ được lịch cho năm 2018 cập nhật tối ưu các ngày lễ kiểm tra được đánh dấu đỏ hay nhất . an toàn Ngoài ra bạn chia sẻ có thể đánh dấu chia sẻ các ngày đặc biệt dữ liệu của bản thân tối ưu và gia đình:

Tạo lịch trong Excel

tổng hợp Ngoài ra bạn hướng dẫn có thể chèn thêm ảnh gia đình…Việc cuối cùng bạn chỉ cần in cuốn lịch mình tự tạo khóa chặn . Chúc trực tuyến các bạn thành công!

Cách 2: Tạo lịch trong Excel cho nhiều năm

Ở đây bạn tự động có thể tạo lịch cho nhiều năm khác nhau quảng cáo , tùy dữ liệu đầu vào trên điện thoại của bạn.

Bước 1: Chèn 2 combobox ở đâu tốt để tạo lựa chọn tháng mới nhất và năm cho lịch:

Tạo lịch trong Excel

Bước 2: Tạo 2 cột dữ liệu tương ứng chứa tháng trong năm địa chỉ và chứa chia sẻ các năm muốn tạo lịch hay nhất , ví dụ ở đây tạo lịch từ năm 1990 tới năm 2080 mới nhất , giá trị này do bạn tự chọn miễn phí . Tiếp theo chuột phải vào combobox vừa tạo chọn Format Control -> hộp thoại xuất hiện -> lựa chọn tab Control -> trong mục Input range lựa chọn vùng dữ liệu chứa miễn phí các tháng tốt nhất , mục Cell link bạn lựa chọn giá trị ô A3 link down để lấy giá trị tháng liên kết tới lịch -> kích chọn OK:

Tạo lịch trong Excel

Bước 3: Tương tự tạo dữ liệu cho năm nguyên nhân , lấy ô A4 làm ô liên kết dữ liệu:

Tạo lịch trong Excel

Bước 4: Lấy giá trị combobox người dùng vô hiệu hóa đã chọn bằng cách sử dụng hàm Index vùng dữ liệu tháng lấy liền với số thứ tự nằm trong ô A3 tốc độ để ở đâu nhanh được giá trị tháng liên kết ở đâu nhanh để tạo lịch mật khẩu của tháng đó:

Tạo lịch trong Excel

Bước 5: Tương tự lấy giá trị năm:

Tạo lịch trong Excel

Bước 6: Nhập công thức: Datevalue(“1-“&B3&”-“&B4) tự động để lấy giá trị tháng xóa tài khoản và năm cần hiển thị lịch:

Tạo lịch trong Excel

Kết quả địa chỉ đã lấy tăng tốc được tháng nạp tiền và năm người dùng muốn hiển thị lịch:

Tạo lịch trong Excel

Bước 7: Tại ô đầu tiên mới nhất của tháng kiểm tra ngày chủ nhật bằng cách nhập công thức: If(WEEKDAY($C$7)=COLUMNS($C$8:C8),$C7,””) -> nhấn Enter:

Tạo lịch trong Excel

Bước 8: Tại ngày thứ 2 nhập công thức: If(C9<>””,C9+1,if(WEEKDAY($C$7)=COLUMNS($C$8:D8),$C7,””))

Tạo lịch trong Excel

Bước 9: Sao chép công thức cho tự động các giá trị còn lại cùng hàng:

Tạo lịch trong Excel

Bước 10: Ở hàng kỹ thuật tiếp theo bạn thực hiện tương tự ở đâu tốt nhưng lấy giá trị ở cuối hàng trước nó:

Tạo lịch trong Excel

Bước 11: Riêng hàng cuối tính năng của tháng bạn cần sử dụng hàm tránh trường hợp cộng cài đặt quá 31 tự động hoặc 28 ngày bằng cách sử dụng hàm If(EOMONTH($C$7,0>I12,I12+1,””)

Tạo lịch trong Excel

Tương tự nhập giá trị tính ô tiếp theo:

Tạo lịch trong Excel

Bước 12: Định dạng dữ liệu ngày tháng chỉ hiển thị ngày bằng cách lựa chọn lịch -> chuột phải chọn Format Cell trong mục Custom nhập giá trị d -> OK:

Tạo lịch trong Excel

Bước 13: Bạn ẩn đi giá trị tốc độ các ô nguyên nhân để liên kết hiển thị lịch -> lựa chọn mật khẩu các ô đó -> chuột phải chọn Format Cell -> trong mục Custom nhập 3 dấu chấm phẩy:

Tạo lịch trong Excel

Bước 14: Định dạng lịch hiển thị -> bạn tổng hợp đã tạo lịch cho ở đâu tốt rất nhiều năm khác nhau:

Tạo lịch trong Excel

tốc độ Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo lịch trong Excel qua app . Tùy cách dùng bạn lựa chọn cách hiển thị lịch cho hợp lí mới nhất . Chúc tự động các bạn thành công!

4.9/5 (79 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online