Tạo một phím truy cập nhanh ở phần Quick Access trong Excel

Quick access toolbar giúp truy cập nhanh những tính năng sẵn có của Excel như undo, tạo file mới, lưu file, …. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách tạo một phím truy cập nhanh ở phần Quick Access trong Excel.

Đúng như tên gọi kiểm tra của nó nơi nào , Quick access toolbar giúp truy cập nhanh địa chỉ những tính năng sẵn có kiểm tra của Excel như undo trên điện thoại , tạo file mới chia sẻ , lưu file sử dụng , … khóa chặn . Tuy nhiên mặc định trên thanh Quick access toolbar chỉ chứa một số phím nhất định nơi nào , bạn muốn tạo nhiều phím truy cập nhanh hiển thị trên thanh Quick access toolbar hay nhất để thuận tiện hơn cho link down quá trình làm việc download . Điều đó không hề khó nguyên nhân , bài viết kinh nghiệm dưới đây hướng dẫn chi tiết tới tài khoản các bạn cách tạo một phím truy cập nhanh ở phần Quick Access trong Excel.

Vị trí thanh Quick access toolbar nằm trên cùng bên trái dữ liệu của giao diện:

Tạo một phím truy cập nhanh ở phần Quick Access trong Excel

Để tạo thêm phím truy cập nhanh trên Quick access toolbar kích chọn mũi tên sổ xuống trên thanh -> lựa chọn tính năng bạn cần tạo thêm quản lý , ví dụ ở đây tạo thêm phím tạo 1 file mới -> tích chọn vào New:

Tạo một phím truy cập nhanh ở phần Quick Access trong Excel

Ngoài hay nhất những tính năng có sẵn trên thanh công cụ quản lý , trường hợp bạn muốn tạo thêm phím khác không tổng hợp được hiển thị trên thanh kích chọn More Commands:

Tạo một phím truy cập nhanh ở phần Quick Access trong Excel

Hộp thoại xuất hiện kích chọn Quick access toolbar trong mục Chosse Command from lựa chọn tính năng cần tạo thêm trên Quick access toolbar (ví dụ ở đây lựa chọn tính năng Paste Special-> sau khi lựa chọn xong kích chọn Add -> tính năng cần thêm lấy liền được chuyển sang mục Customize Quick Access Toolbar -> cuối cùng kích chọn OK qua app để hoàn thành:

Tạo một phím truy cập nhanh ở phần Quick Access trong Excel

Kết quả danh sách đã tạo phím Paste Special nhanh trên thanh Quick access toolbar:

Tạo một phím truy cập nhanh ở phần Quick Access trong Excel

sửa lỗi Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo một phím truy cập nhanh ở phần Quick access toolbar hy vọng giúp ích cho an toàn các bạn chia sẻ .

Chúc bản quyền các bạn thành công!

4.8/5 (62 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext