Tạo mục lục danh sách các Sheet trong Excel

Bảng tính Excel của bạn có nhiều sheet, các bạn muốn quản lý chúng một cách khoa học nhất để khi cần thiết có thể nhanh chóng mở ra. Để quản lý các sheet nhanh chóng và đơn giản nhất thì các bạn cần tạo mục lục danh sách các sheet t

Bảng tính Excel ở đâu tốt của bạn có nhiều sheet trên điện thoại , lấy liền các bạn muốn quản lý chúng một cách khoa học nhất ứng dụng để khi cần thiết ứng dụng có thể nhanh chóng mở ra hỗ trợ . Để quản lý ứng dụng các sheet nhanh chóng trực tuyến và đơn giản nhất ở đâu nhanh thì chia sẻ các bạn cần tạo mục lục danh sách giả mạo các sheet trong file Excel miễn phí .

Dưới đây giới thiệu đến tốt nhất các bạn hai cách tạo mục lục danh sách ở đâu tốt các sheet trong Excel.

Cách 1: Tạo mục lục danh sách lấy liền các sheet thủ công.

Bước 1: Tạo một sheet mới nên đặt ở đầu ứng dụng các sheet khác download , tại đây nạp tiền các bạn tạo danh sách tên bản quyền các sheet theo thứ tự bất kỳ giả mạo mà bạn muốn.

Tạo mục lục danh sách các Sheet trong Excel

Bước 2: Chọn tên sheet đầu tiên trong danh sách bạn vừa tạo dịch vụ , nhấn chuột phải lừa đảo và chọn Hyperlink ( sử dụng hoặc tổ hợp phím Ctrl + K) qua app .

Tạo mục lục danh sách các Sheet trong Excel

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Insert Hyperlink lấy liền , tốt nhất các bạn chọn Place in This Document trong phần Link to, cài đặt sau đó quảng cáo các bạn chọn đến tên sheet link down các bạn muốn dẫn đến khóa chặn và nhấn OK qua app để hoàn tất link down .

Tạo mục lục danh sách các Sheet trong Excel

Thực hiện tốt nhất các bước tương tự download với thanh toán các tên sheet dưới tự động , cuối cùng bạn chi tiết sẽ mới nhất được mục ục danh sách chia sẻ các sheet trong Excel kinh nghiệm . Các bạn chỉ cần nhấn chuột vào tên sheet sử dụng thì sheet bạn chọn nhanh nhất sẽ ở đâu tốt được mở qua mạng .

Tạo mục lục danh sách các Sheet trong Excel

Nhưng đây là cách nhanh nhất các bạn lấy liền có thể sử dụng tổng hợp với phải làm sao những file Excel có ít sheet như thế nào , quản lý nếu có nhiều sheet download các bạn nên thực hiện cách mới nhất dưới đây mẹo vặt .

Cách 2: Sử dụng VBA trong Excel.

Bước 1: giả mạo Trên file Excel cần tạo mục lục danh sách mật khẩu các sheet tất toán các bạn nhấn tổ hợp phím Alt + F11 vô hiệu hóa để mở Visual Basic Editor.

Tạo mục lục danh sách các Sheet trong Excel

Bước 2: danh sách Trên cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications ở đâu nhanh các bạn chọn Insert -> Module.

Tạo mục lục danh sách các Sheet trong Excel

Bước 3: Copy toàn bộ đoạn code full crack dưới đây xóa tài khoản và paste vào khung Module.

Private Sub CreateTableOfContents()
Dim wsSheet As Worksheet
Dim ws As Worksheet
Dim Counter As Long
On Error Resume Next
Set wsSheet = Sheets("Mucluc")
"Kiem tra su ton tai cua Sheet
On Error GoTo 0
If wsSheet Is Nothing Then
"Neu chua co thi them vao vi tri dau tien cua Workbook
Set wsSheet = ActiveWorkbook.Sheets.Add(Before:=Worksheets(1))
wsSheet.Name = "Mucluc"
End If
With wsSheet
.Cells(2 đăng ký vay , 1) = "DANH SACH CAC SHEET"
.Cells(2 kỹ thuật , 1).Name = "Index"
.Cells(4 dịch vụ , 1).Value = "STT"
.Cells(4 trực tuyến , 2).Value = "Ten Sheet"
End With
"Merge Cell
With Range("A2:B2")
.Merge
.HorizontalAlignment = xlCenter
.Font.Bold = True
End With
"Set ColumnWidth
With Columns("A:A")
.ColumnWidth = 8
.HorizontalAlignment = xlCenter
End With
With Range("A4")
.HorizontalAlignment = xlCenter
.Font.Bold = True
End With
Columns("B:B").ColumnWidth = 30
With Range("B4")
.HorizontalAlignment = xlCenter
.Font.Bold = True
End With
Counter = 1
For Each ws In Worksheets
If ws.Name <> wsSheet.Name Then
"Gan gia tri cot thu tu
wsSheet.Cells(Counter + 4 giá rẻ , 1).Value = Counter
"Tao lien ket
wsSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=wsSheet.Cells(Counter + 4 thanh toán , 2) thanh toán , _
Address:="" trên điện thoại , _
SubAddress:=ws.Name & "!A1" quản lý , _
ScreenTip:=ws.Name quản lý , _
TextToDisplay:=ws.Name
"Them nut Quay ve Sheet Muc luc tai moi Sheet
With ws
.Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("H1") mật khẩu , Address:="" kiểm tra , SubAddress:="Index" quản lý , TextToDisplay:="Quay ve"
End With
Counter = Counter + 1
End If
Next ws
Set xlSheet = Nothing
End Sub

Bước 4: Sau đó tính năng các bạn nhấn chọn Run -> Run Sub qua web hoặc phím F5 mẹo vặt để chạy chương trình hay nhất .

Tạo mục lục danh sách các Sheet trong Excel

Lúc này trên file Excel kích hoạt của bạn chia sẻ sẽ có một sheet Mucluc tốc độ và trong đó là mục lục danh sách lấy liền các sheet trong Excel bản quyền . Các bạn muốn mở sheet nào link down thì mật khẩu các bạn chỉ cần nhấn con trỏ chuột vào tên sheet đó trong danh sách cài đặt các sheet tăng tốc .

Tạo mục lục danh sách các Sheet trong Excel

tự động Như vậy qua mạng với hai cách tạo mục lục danh sách chi tiết các sheet trong Excel cài đặt , hi vọng tăng tốc các bạn ứng dụng có thể áp dụng dễ dàng địa chỉ với file Excel quản lý của mình danh sách . Chúc xóa tài khoản các bạn thành công!

4.9/5 (69 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online