Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

Giới thiệu các thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word. Các thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word bao gồm: 1. Chèn thêm hàng và cột. - Chèn thêm cột vào trong bảng - lựa chọn vị trí cột bên cạnh cột muốn chèn - vào thẻ layout - gồm có l�

Bài viết nơi nào dưới đây giới thiệu chi tiết tới kỹ thuật các bạn download các thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word.

Các thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word quản lý bao gồm:

1 cập nhật . Chèn thêm hàng phải làm sao và cột.

- Chèn thêm cột vào trong bảng -> lựa chọn vị trí cột bên cạnh cột muốn chèn -> vào thẻ layout -> gồm có lựa chọn sau:

+ Insert left: Chèn thêm cột vào bên trái cột nơi nào đã lựa chọn.

+ Insert right: Chèn thêm cột vào bên phải cột bản quyền đã lựa chọn.

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

- Ví dụ ở đây chèn thêm cột vào bên trái cột chi tiết đã lựa chọn hay nhất được kết quả:

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

- Chèn thêm hàng vào bảng: Lựa chọn hàng muốn chèn thêm hàng vào bên trên chi tiết hoặc bên dưới hàng đó -> Chọn thẻ Layout -> gồm dữ liệu các lựa chọn:

+ Insert Above: Chèn thêm hàng vào bên trên hàng tốt nhất đã lựa chọn.

+ Insert Below: Chèn thêm hàng vào bên dưới hàng full crack đã lựa chọn.

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

- Kết quả khi chọn Insert Above hàng nơi nào được chèn phía bên trên hàng mật khẩu đã chọn:

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

2 sử dụng . Xóa hàng lấy liền , cột kiểm tra và bảng.

- Để xóa cột thực hiện phải làm sao như sau: Lựa chọn cột muốn xóa -> chọn thẻ Layout -> Delete -> Delete Columns:

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

- Để xóa hàng thực hiện tốc độ như sau: Lựa chọn hàng muốn xóa -> chọn thẻ Layout -> Delete -> Delete Rows:

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

- Để xóa toàn bộ bảng thực hiện như thế nào như sau: Lựa chọn bảng muốn xóa -> chọn thẻ Layout -> Delete -> Delete Table:

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

3 tối ưu . Hòa hay nhất và tách thanh toán các ô trong bảng.

- Hòa ô trong bảng cài đặt , ví dụ cột Quê quán có 2 giá trị là thái bình kỹ thuật và quảng ninh muốn hòa 2 ô thực hiện ứng dụng như sau: Lựa chọn vô hiệu hóa các ô cần trộn -> Layout -> Merge -> Merge Cells:

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

- Kết quả sau khi hòa ô:

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

- Trường hợp không muốn hòa ô tối ưu , muốn tách giá rẻ các ô theo ý muốn nơi nào . Ví dụ tách ô trong cột Họ tên lừa đảo và Ngày sinh: Lựa chọn lấy liền các ô cần tách -> Layout -> Merge -> Split Cells:

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

- Hộp thoại xuất hiện lựa chọn số cột ứng dụng và số dòng cần tách thành -> cuối cùng kích chọn OK:

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

4 ở đâu tốt . Tách bảng thành 2 bảng.

- Lựa chọn vị trí hàng kiểm tra mà từ hàng đó muốn tách thành 2 bảng -> chọn thẻ Layout -> Merge -> Split Table:

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

- Kết quả bảng cập nhật được tách thành 2 bảng bắt đầu từ hàng bản quyền đã lựa chọn ban đầu:

Thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word

nạp tiền Trên đây là hướng dẫn chi tiết quản lý các thao tác chỉnh sửa trên bảng trong Word hay nhất .

Chúc qua web các bạn thành công!

4.9/5 (65 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online