Tổng hợp các hàm dữ liệu trong Excel

Bài viết này sẽ tổng hợp các hàm và công dụng của từng hàm trong nhóm hàm dữ liệu (Database funtions) trong Excel.

Trong sử dụng các bài trước tốc độ đã giới thiệu đến chia sẻ các bạn download các nhóm hàm trong Excel như hàm thống kê full crack , hàm tính toán qua app , hàm thông tin … Bài viết này bản quyền sẽ tổng hợp miễn phí các hàm đăng ký vay và công dụng download của từng hàm trong nhóm hàm dữ liệu (Database funtions) trong Excel kiểm tra . Các bạn cùng theo dõi bài viết quản lý dưới đây.

Tổng hợp các hàm dữ liệu trong Excel

DAVERAGE(database thanh toán , field như thế nào , criteria): Tính trung bình ở đâu uy tín các giá trị sửa lỗi của một trường dữ liệu (cột) trong danh sách hay cơ sở dữ liệu theo điều kiện qua app danh sách các bạn đưa ra hay nhất .

DCOUNT(database quản lý , field chia sẻ , criteria): Đếm số ô chứa số lấy liền của một trường dữ liệu (cột) trong danh sách hay cơ sở dữ liệu theo điều kiện kiểm tra ở đâu nhanh các bạn xác định ở đâu uy tín .

DCOUNTA(database chia sẻ , field chi tiết , criteria): Đếm chi tiết các ô không trống (rỗng) tất toán của một trường dữ liệu (cột) trong danh sách hay cơ sở dữ liệu theo điều kiện dịch vụ như thế nào các bạn chỉ định miễn phí .

DGET(database quản lý , field hướng dẫn , criteria): Trích một giá trị từ cột dữ liệu trong danh sách hay cơ sở dữ liệu thỏa mãn điều kiện giá rẻ được ở đâu uy tín các bạn chỉ định full crack .

DMAX(database qua web , field tài khoản , criteria): Hàm trả về giá trị lớn nhất kinh nghiệm của một trường dữ liệu trong danh sách tính năng hoặc cơ sở dữ liệu theo điều kiện full crack đăng ký vay các bạn chỉ định như thế nào .

DMIN(database ở đâu uy tín , field hướng dẫn , criteria): Hàm trả về giá trị nhỏ nhất bản quyền của một trường dữ liệu trong danh sách qua web hoặc cơ sở dữ liệu theo điều kiện tốc độ lừa đảo các bạn chỉ định giảm giá .

DPRODUCT(database ở đâu nhanh , field tài khoản , criteria): Nhân kỹ thuật các giá trị nơi nào của một trường dữ liệu trong danh sách hay cơ sở dữ liệu theo điều kiện tối ưu nhanh nhất các bạn chỉ định qua mạng .

DSTDEV(database vô hiệu hóa , field link down , criteria): Ước tính độ lệch chuẩn kỹ thuật của một tập hợp dựa trên một mẫu bằng cách dùng như thế nào các số trong một trường dữ liệu giảm giá của danh sách link down hoặc cơ sở dữ liệu theo điều kiện hay nhất quản lý các bạn chỉ định download .

DSTDEVP(database lừa đảo , field giảm giá , criteria): Hàm tính độ lệch chuẩn hay nhất của một tập hợp dựa trên toàn bộ tập hợp bằng cách sử dụng công cụ các số trong một trường dữ liệu link down của danh sách lừa đảo hoặc cơ sở dữ liệu mật khẩu với địa chỉ các điều kiện tốt nhất mà bạn chỉ định qua web .

DSUM(database download , field nạp tiền , criteria): Tính tổng phải làm sao các số khóa chặn của một trường dữ liệu trong danh sách hay cơ sở dữ liệu theo điều kiện tốt nhất giả mạo các bạn chỉ định an toàn .

DVAR(database vô hiệu hóa , field cập nhật , criteria): Ước tính phương sai kinh nghiệm của một tập hợp dựa trên một mẫu bằng cách dùng tốt nhất các số trong trường dữ liệu link down của danh sách hay cơ sở dữ liệu thỏa mãn điều kiện kinh nghiệm quản lý các bạn chỉ định tất toán .

DVARP(database hướng dẫn , field tài khoản , criteria): Hàm tính toán phương sai tốc độ của một tập hợp dựa trên toàn bộ tập hợp hợp dựa trên một mẫu bằng cách dùng nơi nào các số trong trường dữ liệu tất toán của danh sách hay cơ sở dữ liệu thỏa mãn điều kiện xóa tài khoản danh sách các bạn chỉ định.

GETPIVODATA(data_field quảng cáo , pivot_table dữ liệu , field1 địa chỉ , item1 cài đặt , field2 vô hiệu hóa , item2,…): Hàm trả về dữ liệu ở đâu uy tín được lưu giữ trong báo cáo PivotTable full crack , lấy liền các bạn hướng dẫn có thể sử dụng hàm GETPIVOTDATA dữ liệu để truy xuất dữ liệu tóm tắt từ báo cáo PivotTable như thế nào nếu dữ liệu tóm tắt đó mẹo vặt có thể nhìn thấy trong báo cáo.

Hầu hết link down các hàm dữ liệu đều kiểm tra được bắt đầu bằng chữ D qua mạng và sử dụng 3 đối số database tài khoản , field xóa tài khoản và criteria.

-database: là một dãy download các ô tạo nên danh sách hay cơ sở dữ liệu ở đâu tốt bao gồm qua app các dữ liệu cần xử lý công cụ bao gồm cả kinh nghiệm các tên trường (Tiêu đề cột) mới nhất .

-field: trường (cột) dữ liệu xóa tài khoản được sử dụng trong hàm dữ liệu . Các bạn tốt nhất có thể viết ở dạng text bằng tên cột đặt trong dấu ngoặc kép (ví dụ "Tuổi" download , "Lương") giảm giá , field full crack cũng danh sách có thể là số đại diện cho vị trí thanh toán của cột (như 1 cho cột thứ nhất tổng hợp , 2 cho cột thứ hai…) địa chỉ hoặc qua app các bạn khóa chặn có thể nhập trực tiếp tên ô chứa tiêu đề cột (A1 ở đâu nhanh , A5…).

-criteria: là phạm vi qua web các ô chứa điều kiện mật khẩu , nhanh nhất các bạn link down có thể dùng phạm vi bất kỳ cho criteria giả mạo nhưng nó phải chứa ít nhất một Tiêu đề cột quảng cáo và một ô bên dưới chứa điều kiện nhanh nhất .

thanh toán Như vậy kích hoạt các bạn hay nhất đã biết kinh nghiệm được công dụng kỹ thuật và cú pháp tốt nhất của từng hàm trong nhóm hàm dữ liệu trong Excel tính năng , xóa tài khoản các bạn ở đâu nhanh có thể dễ dàng áp dụng chúng khi cần thiết tất toán . Chúc sửa lỗi các bạn thành công!

4.8/5 (55 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext