Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel.

Bài viết tối ưu dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel.

Ví dụ: Tổng hợp doanh thu 3 quý kích hoạt của một cửa hàng bán phần mềm trong năm 2015 tải về . Dữ liệu trong 3 quý theo thứ trong Sheet là Quý 1 nhanh nhất , Quý 2 trên điện thoại , Quý 3 tổng hợp . Tổng hợp doanh thu ứng dụng của ở đâu uy tín các sản phẩm vào Sheet Tổng hợp.

Gợi ý cách làm: Sử dụng hàm Vlookup như thế nào để tổng hợp dữ liệu từ ở đâu tốt các Sheet như thế nào . Do cập nhật các mặt hàng bán trong mỗi quý là khác nhau nên sử dụng thêm hàm IF ISNA kiểm tra để kiểm tra an toàn . công cụ Nếu tên mặt hàng tồn tại trong quý 1 địa chỉ thì mới tiến hành cộng doanh thu cập nhật . Điều này giúp tự động các bạn tránh lỗi N/a.

Bước 1: Tạo 1 sheet đặt tên là Tổng hợp -> Tạo danh sách tất toán tất cả ở đâu uy tín các sản phẩm tối ưu đã bán trong 3 Quý.

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel

Bước 2: Tại ô E4 nhập câu lệnh sau:

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel

Bước 3: Nhập giá trị bảng chứa giá trị tìm kiếm nhanh nhất của hàm Vlookup trong quý 1.

- Di chuyển sang Sheet Quy 1 -> lựa chọn vùng dữ liệu chứa tên mặt hàng như thế nào và dữ liệu cần tổng hợp.

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel

- Nhấn Enter -> hộp thoại xuất hiện -> OK sử dụng để quay lại Sheet Tổng hợp nạp tiền . Kết quả:

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel

Chú ý: Do bảng tìm kiếm nằm trên Sheet khác nên có tên Sheet trước địa chỉ ô dữ liệu.

Bước 4: Chuyển địa chỉ ô dữ liệu thành địa chỉ qua app tuyệt đối.

- Lựa chọn địa chỉ -> F4 -> Địa chỉ chuyển dạng kỹ thuật tuyệt đối.

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel

Bước 5: dữ liệu Nếu Quý 1 chứa giá trị cần tìm kiếm -> sử dụng hàm Vlookup lấy doanh thu trên điện thoại của giá trị cần tìm kiếm trong quý 1 -> có câu lệnh sau:

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel

Bước 6: Thao tác tương tự lừa đảo với quý 2 qua web , 3 đồng thời tính tổng 3 quý -> câu lệnh tổng hợp:

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel

Cách nhập câu lệnh:

- Mỗi quý tất toán sẽ có 1 lệnh trùng nhau nơi nào , bạn nên sử dụng lệnh Copy.

IF(ISNA(VLOOKUP(D5,"Quy 1"!$D$4:$E$8,2,0)),0,(VLOOKUP(D5,"Quy 1"!$D$4:$E$8,2,0)): Sử dụng hàm ISNA kiểm tra giá trị trực tuyến nếu có giá trị trả về là giá trị link down của mặt hàng đó.

Bước 7: Sau khi nhập xong lệnh bạn nhấn Enter -> Copy công thức cho ứng dụng các mặt hàng còn lại -> Kết quả:

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet trong Excel

Chúc mẹo vặt các bạn thành công!

4.8/5 (72 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online